POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 14 lutego 2024

Prosimy o Uważne Przeczytanie Przed Rozpoczęciem Korzystania z tej Witryny Internetowej

Firma Ultragenyx Pharmaceutical Inc. z siedzibą pod adresem 60 Leveroni Court, Novato, CA 94949 (dalej “Ultragenyx” lub “my” lub “nas” lub “nasz”) szanuje prywatność osób odwiedzających jej witryny internetowe i ceni zaufanie swoich klientów, partnerów, pacjentów i pracowników.

Niniejsza Polityka Prywatności określa praktyki firmy Ultragenyx dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych za pośrednictwem tej witryny („Witryna”) oraz prawa przysługujące użytkownikowi w odniesieniu do takich informacji. Kontynuując korzystanie z Witryny, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Ultragenyx przetwarza jego dane osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. Przed skorzystaniem z tej Witryny lub przekazaniem firmie Ultragenyx danych osobowych za jej pośrednictwem należy zapoznać się z całą niniejszą Polityką Prywatności.

Jeśli użytkownik przekazuje nam jakiekolwiek dane osobowe dotyczące innej osoby fizycznej, oświadcza, że jest do tego upoważniony i zezwala nam na wykorzystywanie tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do danych osobowych związanych z siłą roboczą zebranych od pracowników, kandydatów do pracy, wykonawców lub podobnych osób z siedzibą w Kalifornii (patrz Powiadomienie CCPA dla Personelu”).

Gromadzenie i Przetwarzanie Danych Osobowych
Zebraliśmy następujące kategorie danych osobowych od konsumentów, w tym w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy:

Kategoria Przykłady Zebrane
1. Identyfikatory, takie jak imię i nazwisko, pseudonim, identyfikatory online, nazwa konta, cechy fizyczne lub opis; Gromadzimy imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail i nazwy kont (łącznie „Dane kontaktowe”) pacjentów, opiekunów, pracowników służby zdrowia („HCP”) i innych osób podczas komunikacji użytkownika z nami lub w celu dostarczania naszych produktów i usług. Zbieramy identyfikatory dotyczące HCP, takie jak numer licencji i numer NPI, w celu zapewnienia zgodności z przepisami. W przypadku naszych udziałowców zbieramy informacje wymagane do zapewnienia zgodności z przepisami i komunikacji, takie jak imię i nazwisko, adres, numer ubezpieczenia społecznego i adres e-mail. W przypadku naszych udziałowców będących HCP zapisujemy również typ lekarza (np. MD, DO), specjalizację oraz numery licencji i NPI. Możemy automatycznie zarejestrować adres protokołu internetowego użytkownika podczas odwiedzania przez niego naszych Witryn w celu ulepszania naszych produktów, usług i komunikacji (zob. Więcej informacji o plikach cookie poniżej). Tak
2. Informacje kontaktowe i finansowe, w tym numer telefonu, adres, adres e-mail, informacje finansowe; Gromadzimy imiona i nazwiska, Dane Kontaktowe i powiązania zawodowe HCP w celu dostarczania i promowania naszych produktów i usług, przetwarzania wniosków o dotacje oraz w innych celach biznesowych wymienionych poniżej. Gromadzimy imiona i nazwiska pacjentów i opiekunów, Dane Kontaktowe, cechy fizyczne lub opisy oraz inne informacje w celu dostarczania i ulepszania naszych produktów, usług i komunikacji oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa, jakości i w innych celach biznesowych wymienionych poniżej. Tak
3. Informacje Medyczne i informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym Gromadzimy informacje medyczne pacjentów i opiekunów w celu dostarczania i ulepszania naszych produktów, usług i komunikacji oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa, jakości i w innych celach biznesowych wymienionych poniżej. Tak
4. Cechy klasyfikacji chronionych na mocy prawa stanowego lub federalnego, takie jak wiek, płeć, rasa, stan zdrowia fizycznego lub psychicznego oraz stan cywilny; Uzyskujemy informacje o wieku, płci, preferencjach językowych i kodach diagnostycznych pacjentów w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa naszych produktów oraz w innych celach biznesowych wymienionych poniżej. Tak
5. Informacje handlowe, takie jak informacje o transakcjach, informacje o płatnościach, informacje o potrąceniach podatkowych i historia zakupów; Uzyskujemy dane transakcyjne dotyczące naszych produktów w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, ulepszania naszych produktów i usług oraz w innych celach biznesowych opisanych poniżej. Obejmuje to między innymi zeznania podatkowe, roczny dochód, informacje o dopłatach i rejestry przesyłek. Tak
6. Informacje o aktywności w Internecie lub innych sieciach elektronicznych, takie jak historia przeglądania, historia wyszukiwania i interakcje z naszymi witrynami internetowymi lub reklamami; Gromadzimy informacje o tym, w jaki sposób HCP, pacjenci i inni odwiedzający przeglądają lub wyszukują nasze Witryny, nasze marki lub nasze produkty. Używamy plików cookie i podobnych technologii, które mogą identyfikować odwiedzających. (Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się poniżej). Tak
7. Dane geolokalizacyjne, takie jak lokalizacja urządzenia; Gromadzimy i wykorzystujemy uogólnione informacje o lokalizacji w celu ulepszania naszej oferty produktów, przestrzegania naszych zobowiązań prawnych oraz w innych celach biznesowych wymienionych poniżej. Tak
8. Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem, takie jak specjalizacja, historia edukacji, kwalifikacje zawodowe, historia pracy i poprzedni pracodawca; Możemy uzyskiwać informacje o powiązaniach instytucjonalnych i inne informacje zawodowe HCP w celu dostarczania naszych produktów i usług oraz w innych celach biznesowych opisanych poniżej. Możemy uzyskiwać informacje o pracodawcach do celów ubezpieczeniowych. Tak
9. Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne i podobne, takie jak nagrania rozmów i wideo; Jeśli użytkownik zadzwoni do nas, możemy zapisać nagranie audio rozmowy telefonicznej lub poczty głosowej z użytkownikiem w celu ulepszenia naszych usług. Możemy również gromadzić wiadomości tekstowe lub rejestry połączeń. Jeśli użytkownik zdecyduje się podać swoje imię i nazwisko, możemy również zarejestrować ich wymowę. Tak
10. Wnioski wyciągnięte na podstawie jakichkolwiek danych osobowych wymienionych powyżej w celu utworzenia profilu lub podsumowania, na przykład, preferencji i cech danej osoby; oraz Możemy gromadzić informacje odzwierciedlające preferencje, cechy lub zachowania danej osoby w celu ulepszania lub promowania naszych produktów lub usług lub w innych celach biznesowych opisanych poniżej. Tak

Niektóre z gromadzonych przez nas informacji mogą w pewnych okolicznościach zostać uznane za Wrażliwe Dane Osobowe, w tym:

 • Identyfikatory rządowe (ubezpieczenie społeczne, prawo jazdy, stanowy dowód tożsamości lub numer paszportu).
 • Pełne poświadczenia dostępu do konta (nazwy użytkowników, numery kont lub numery kart w połączeniu z wymaganym kodem dostępu/bezpieczeństwa lub hasłem).
 • Precyzyjna geolokalizacja.
 • Pochodzenie rasowe lub etniczne.
 • Przekonania religijne lub filozoficzne.
 • Członkostwo w związku zawodowym.
 • Dane genetyczne.
 • Zawartość poczty, wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowych.
 • Informacje dotyczące zdrowia, życia seksualnego lub orientacji seksualnej.

Gromadzimy Wrażliwe Dane Osobowe zgodnie z obowiązującym prawem. Na przykład, wykorzystujemy Wrażliwe Dane Osobowe w celu dostarczania produktów i usług, o które prosi użytkownik, takich jak rejestracja użytkownika w programach pomocy pacjentom i powiązanych listach e-mailowych, jeśli użytkownik nas o to poprosi, lub w celach, które nie pozwalają wnioskować o cechach użytkownika. W przypadku gromadzenia Wrażliwych Danych Osobowych nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy Wrażliwych Danych Osobowych w celach innych niż dozwolone przez obowiązujące prawo.

Źródła, z Których Zbieramy Dane Osobowe
Możemy uzyskiwać wymienione powyżej kategorie danych osobowych z następujących kategorii źródeł:

 • Bezpośrednio od użytkownika. Na przykład z wypełnionych formularzy lub zakupionych produktów i usług.
 • Pośrednio od użytkownika. Na przykład na podstawie obserwacji działań użytkownika w naszych Witrynach przy użyciu plików cookie.
 • Od zewnętrznych dostawców usług. Na przykład uzyskujemy dane demograficzne od zewnętrznego usługodawcy w celu wykorzystania ich do analiz marketingowych.
 • Od świadczeniodawców opieki zdrowotnej. Możemy uzyskać pewne dane osobowe, jeśli świadczeniodawca opieki zdrowotnej przekaże nam sprawozdanie dotyczące jednego z naszych produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Inne źródła. W tym sieci reklamowe; dostawcy usług internetowych; dostawcy usług analizy danych; podmioty rządowe; systemy operacyjne i platformy; sieci społecznościowe; lub brokerzy danych.

Wykorzystywanie Danych Osobowych
Możemy wykorzystywać lub ujawniać gromadzone przez nas dane osobowe w jednym lub kilku z poniższych celów:

 • Spełnienie powodu, dla którego użytkownik podał informacje (tj. odpowiadanie na zapytania, żądania płatności, przetwarzanie zamówień i dostaw)
 • Zapewnianie, wspieranie i rozwijanie naszej Witryny internetowej, produktów i usług.
 • Tworzenie, utrzymywanie, dostosowywanie i zabezpieczanie konta użytkownika.
 • Przetwarzanie żądań, zakupów, transakcji i płatności użytkownika oraz zapobieganie oszustwom transakcyjnym.
 • Zapewnianie użytkownikowi wsparcia i udzielanie odpowiedzi na jego zapytania, w tym badanie i rozwiązywanie jego obaw oraz monitorowanie i ulepszanie naszych odpowiedzi.
 • Personalizowanie sposobu korzystania z Witryny internetowej oraz dostarczanie treści oraz ofert produktów i usług odpowiadających zainteresowaniom użytkownika, w tym ukierunkowanych ofert i reklam za pośrednictwem naszej Witryny internetowej, witryn stron trzecich oraz wiadomości e-mail lub SMS (za zgodą użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo).
 • Pomoc w utrzymaniu bezpieczeństwa, ochrony i integralności naszej Witryny internetowej, produktów i usług, baz danych i innych zasobów technologicznych oraz działalności.
 • Testowanie, badanie, analiza i rozwój produktów, w tym rozwój i ulepszanie naszej Witryny internetowej, produktów i usług.
 • Odpowiadanie na żądania organów ścigania i zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, nakazu sądowego lub przepisów rządowych.
 • W sposób opisany użytkownikowi podczas gromadzenia jego danych osobowych lub w inny sposób określony w obowiązujących przepisach prawa.
 • Ocena lub przeprowadzenie fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości naszych aktywów, czy to w ramach kontynuacji działalności, czy też w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym wśród przenoszonych aktywów znajdują się posiadane przez nas dane osobowe na temat użytkowników/konsumentów naszej Witryny internetowej.
 • Osiąganie naszych celów biznesowych ogólnie.

Kategorie Danych Osobowych Ujawnianych Przez nas Dostawcom i Stronom Trzecim
Zależy nam na utrzymaniu zaufania użytkowników i chcemy, aby wiedzieli oni, kiedy i komu możemy udostępniać gromadzone przez nas informacje. Strony trzecie, którym możemy udostępniać dane osobowe użytkownika, to m.in.:

 • Autoryzowani amerykańscy i inni zagraniczni zewnętrzni sprzedawcy i usługodawcy. Możemy udostępniać dane użytkownika zewnętrznym dostawcom i usługodawcom, którzy pomagają nam w świadczeniu wyspecjalizowanych usług, w tym w zakresie fakturowania, przetwarzania płatności, obsługi klienta, wdrażania poczty e-mail, analiz biznesowych, marketingu, reklamy, monitorowania wydajności, hostingu i przetwarzania danych.
 • Oddziały korporacyjne. Możemy udostępniać dane użytkownika naszym spółkom zależnym, które podlegają niniejszej polityce, w celach określonych powyżej.
 • Transfery biznesowe. Możemy udostępniać dane użytkownika w związku z zakończoną lub proponowaną transakcją korporacyjną, taką jak sprzedaż całości lub części firmy Ultragenyx, fuzja, konsolidacja, sprzedaż aktywów lub w mało prawdopodobnym przypadku bankructwa.
 • Cele prawne. Możemy ujawniać informacje w odpowiedzi na wezwania sądowe, nakazy sądowe, procesy prawne, żądania organów ścigania, roszczenia prawne lub zapytania rządowe, lub w inny sposób wymagany lub dozwolony przez obowiązujące prawo, a także w celu ochrony i obrony praw, interesów, zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony firmy Ultragenyx, naszych podmiotów stowarzyszonych, użytkowników lub społeczeństwa.
 • Za zgodą lub na polecenie użytkownika. Możemy udostępniać informacje we wszelkich innych celach ujawnionych użytkownikowi w momencie gromadzenia informacji lub na podstawie jego zgody lub polecenia. W przypadku, gdy użytkownik zdecyduje się opublikować informacje w formie komentarzy publicznych, informacje te będą dostępne dla członków społeczeństwa.

Możemy przekazać wszelkie posiadane przez nas informacje o użytkowniku w przypadku sprzedaży lub przeniesienia całości lub części naszej działalności lub aktywów (w tym w przypadku fuzji, przejęcia, joint venture, reorganizacji, rozwiązania, likwidacji lub innej restrukturyzacji korporacyjnej).

Ponadto firma Ultragenyx może udostępniać zagregowane, nieosobowe dane statystyczne i inne informacje o użytkownikach stronom trzecim w uzasadnionych celach biznesowych, w tym w celach komercyjnych, ale w takich przypadkach nie będzie identyfikować użytkownika ani żadnej innej konkretnej osoby.

Nie ujawniamy danych osobowych naszych użytkowników stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego.

Nie sprzedajemy danych osobowych ani nie udostępniamy danych osobowych do celów międzykontekstowej reklamy behawioralnej (reklamy ukierunkowanej).

Automatyczne Gromadzenie i Wykorzystywanie Informacji
Nasza Witryna internetowa wykorzystuje również pliki cookie i inne technologie śledzenia w celu automatycznego gromadzenia informacji o sposobie korzystania z Witryny internetowej. Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób my i osoby trzecie wykorzystujemy pliki cookie w naszej Witrynie internetowej, można znaleźć w naszej Polityce Dotyczącej Plików Cookie.

Łączymy informacje, które otrzymujemy, gdy użytkownik odwiedza naszą Witrynę internetową, z innymi zebranymi przez nas informacjami, w tym innymi informacjami, które otrzymaliśmy od użytkownika oraz informacjami otrzymanymi z publicznie i komercyjnie dostępnych źródeł.

Sygnały Do-Not-Track i Podobne Mechanizmy: Niektóre przeglądarki mobilne i internetowe przesyłają sygnały „do-not-track” do stron internetowych. Ze względu na różnice w sposobie, w jaki przeglądarki internetowe włączają i aktywują tę funkcję, nie zawsze jest jasne, czy użytkownicy chcą, aby te sygnały były przesyłane, czy też w ogóle są ich świadomi. Obecnie nie podejmujemy działań w odpowiedzi na te sygnały.

Prawa Podmiotu Danych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownik może mieć prawo do rezygnacji z otrzymywania od nas komercyjnych wiadomości e-mail. Użytkownik może skorzystać z tego prawa, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych wiadomościach e-mail.

Użytkownikowi mogą przysługiwać pewne dodatkowe prawa na mocy przepisów lokalnych. Mogą one obejmować:

 • Prawo Dostępu lub Wiedzy: Użytkownik może mieć prawo do uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe zgromadziliśmy na jego temat, w tym w niektórych przypadkach w formacie przenośnym, oraz do otrzymania określonych informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania przez nas jego danych osobowych.
 • Prawo do Usunięcia: Użytkownik może mieć prawo zażądać od nas usunięcia jego danych osobowych, które zebraliśmy od niego i przechowujemy.
 • Prawo do Korekty: Użytkownik może zażądać od nas poprawienia wszelkich niedokładnych danych osobowych, które przechowujemy na jego temat.

Aby skorzystać z przysługujących praw, należy złożyć wniosek, używając jednego z dwóch sposobów:

Tylko użytkownik lub osoba prawnie upoważniona do działania w jego imieniu może złożyć wniosek o skorzystanie z prawa związanego z jego danymi osobowymi. Prawa te nie są absolutne. Na przykład, nie możemy odpowiedzieć na wniosek użytkownika ani przekazać mu danych osobowych, jeśli nie możemy zweryfikować jego tożsamości lub uprawnień do złożenia wniosku i potwierdzić, że dane osobowe dotyczą użytkownika.

Jeśli użytkownik nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki przetwarzamy jego dane osobowe, może skierować swoje żądanie do naszego inspektora ochrony danych na adres [email protected], który zbada jego zastrzeżenia. Prosimy o załączenie kopii lub innego wyraźnego odniesienia do decyzji, od której chcesz się odwołać.

Nie będziemy dyskryminować użytkownika za korzystanie z jego praw i wyborów, chociaż niektóre funkcje dostępne w Witrynie internetowej mogą ulec zmianie lub przestać być dostępne dla użytkownika. Wszelkie różnice w usługach są związane z dostarczaną wartością.

Okres Przechowywania
Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne lub dozwolone w świetle celów, dla których zostały uzyskane. Kryteria stosowane do określenia okresów przechowywania danych obejmują: (i) długość czasu, przez jaki utrzymujemy stałą relację z użytkownikiem i świadczymy mu Usługę; (ii) czy istnieje obowiązek prawny, któremu podlegamy; oraz (iii) czy przechowywanie jest wskazane w świetle naszej sytuacji prawnej (np. w odniesieniu do obowiązujących przepisów o przedawnieniu, sporów sądowych lub dochodzeń regulacyjnych).

Międzynarodowe Transfery Danych
Ultragenyx jest spółką z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, a korzystanie z naszej Witryny internetowej i Usługi będzie wiązało się z przekazywaniem, przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych użytkownika w Stanach Zjednoczonych. Firma Ultragenyx przekazuje dane osobowe użytkownika stronie trzeciej lub za granicę wyłącznie wtedy, gdy jest przekonana, że wdrożono odpowiednie poziomy ochrony w celu ochrony integralności i bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych.

Wyłącznie dla osób fizycznych zamieszkałych w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”) i Wielkiej Brytanii („UK”): Niektórzy odbiorcy gromadzonych przez nas informacji znajdują się poza EOG i UK, w tym w krajach, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych jak w kraju zamieszkania użytkownika. W przypadku podlegania unijnemu RODO lub jego brytyjskiemu odpowiednikowi, Ultragenyx podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że tacy odbiorcy są zobowiązani do zachowania poufności, a także wdrożymy środki, takie jak Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, aby zapewnić, że wszelkie przekazane dane osobowe pozostaną chronione i bezpieczne. Kopię tych klauzul można uzyskać, kontaktując się z nami pod adresem podanym poniżej w sekcji „Dane kontaktowe”.

Użytkowanie Przez Osoby Niepełnoletnie
Nie zbieramy świadomie żadnych danych osobowych od osób niepełnoletnich, zgodnie z definicją zawartą w przepisach obowiązujących w jurysdykcji użytkownika, bez zgody rodziców, chyba że jest to dozwolone przez prawo. Jeśli dowiemy się, że osoba niepełnoletnia przekazała nam dane osobowe, usuniemy je zgodnie z obowiązującym prawem. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy świadomie danych osobowych konsumentów poniżej szesnastego roku życia na potrzeby międzykontekstowych reklam behawioralnych.

Odwiedzający, którzy nie osiągnęli pełnoletniości w danej jurysdykcji, muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna przed zarejestrowaniem się w tej Witrynie internetowej, wysłaniem jakichkolwiek danych osobowych, uczestnictwem w dyskusjach online lub przesłaniem treści do tej Witryny internetowej. O ile nie określono inaczej, użytkownik musi być co najmniej pełnoletni w swojej jurysdykcji, aby uczestniczyć w jakiejkolwiek promocji lub konkursie online. Ultragenyx może ograniczyć dowolnemu użytkownikowi możliwość przesyłania treści lub uzyskiwania dostępu do dowolnej części Witryny internetowej według własnego uznania firmy Ultragenyx.

Bezpieczeństwo
Ultragenyx będzie stosować uzasadnione i odpowiednie zabezpieczenia techniczne, administracyjne i fizyczne mające na celu ochronę informacji gromadzonych za pośrednictwem jej witryn internetowych przed utratą, ingerencją, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Firma Ultragenyx stosuje również uzasadnione procedury mające na celu zapewnienie wiarygodności takich danych pod względem ich przeznaczenia oraz ich dokładności, kompletności i aktualności, a także stara się zapewnić, że jej usługodawcy stosują takie samo podejście. Należy jednak pamiętać, że przesyłanie danych przez Internet zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Żaden taki środek nie jest w 100% skuteczny, nie możemy zagwarantować, że nasza baza danych jest w 100% zabezpieczona przed nielegalną ingerencją lub „włamaniem”. Jeśli użytkownik ma powody, by sądzić, że jego interakcja z nami nie jest już bezpieczna (na przykład, jeśli uważa, że bezpieczeństwo jakiegokolwiek jego konta zostało naruszone), prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas zgodnie z poniższą sekcją „Dane kontaktowe”.

Linki do Stron Internetowych Podmiotów Zewnętrznych
Dla wygody odwiedzających, nasze witryny zawierają obecnie łącza do szeregu innych witryn (niebędących witrynami firmy Ultragenyx), które naszym zdaniem mogą oferować przydatne informacje. Takie łącza nie stanowią poparcia udzielanego przez firmę Ultragenyx dla tych innych witryn internetowych, wyświetlanych w nich treści ani osób lub podmiotów z nimi powiązanych. Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do tych witryn. Należy skontaktować się bezpośrednio z tymi witrynami w celu uzyskania informacji na temat ich Polityki Prywatności, umów o zachowaniu poufności oraz procedur gromadzenia/dystrybucji danych.

Należy pamiętać, że witryny inne niż Ultragenyx, do których prowadzą łącza, również mogą wykorzystywać pliki cookie. Ultragenyx nie może kontrolować korzystania z plików cookie przez witryny inne niż Ultragenyx. Chcemy również, aby użytkownik wiedział, że w przypadku kliknięcia łącza w tej Witrynie internetowej i przejścia do innej witryny internetowej, witryna ta może mieć możliwość rozpoznania, że użytkownik przeszedł z witryny Ultragenyx. Jeśli użytkownik nie chce, aby inne witryny wiedziały, że odwiedził tę Witrynę internetową, zalecamy niekorzystanie z linków zamieszczonych w naszej witrynie. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu korzystania z plików cookie przez witryny osób trzecich, należy skontaktować się bezpośrednio z takimi osobami trzecimi.

Informacje Kontaktowe
W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszego powiadomienia, sposobów gromadzenia i wykorzystywania przez Ultragenyx danych użytkownika opisanych w niniejszym dokumencie, wyborów i praw użytkownika dotyczących takiego wykorzystania lub chęci skorzystania z praw przysługujących użytkownikowi na mocy przepisów prawa stanu Kalifornia lub innych przepisów, prosimy o kontakt:

Telefon: 1-888-756-8657

Formularz Internetowy: https://privacyrequest.ultragenyx.com/

E-mail: [email protected]

Adres Pocztowy:
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
60 Leveroni Court,
Novato, CA 94949

Z naszym inspektorem ochrony danych można również skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected] oraz pocztą tradycyjną pod wskazanym powyżej adresem, kierując pismo do wiadomości inspektora ochrony danych.

Aby uzyskać dostęp do niniejszej Polityki w alternatywnym formacie ze względu na niepełnosprawność, należy skontaktować się za pośrednictwem adresu email [email protected] i numeru telefonu 1-888-756-8657.

Modyfikacje
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności według własnego uznania i w dowolnym momencie. Po wprowadzeniu zmian w niniejszej polityce prywatności, opublikujemy zaktualizowane powiadomienie w Witrynie internetowej i zaktualizujemy datę wejścia w życie powiadomienia. Dalsze korzystanie z naszej Witryny internetowej po opublikowaniu zmian oznacza akceptację takich zmian.

Dodatek dla Osób Fizycznych Zamieszkałych w EOG i Wielkiej Brytanii
W przypadku, gdy Witryna internetowa podlega unijnemu rozporządzeniu RODO lub jego brytyjskiemu odpowiednikowi, oprócz praw opisanych powyżej, użytkownikowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa. Obejmuje to prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas danych użytkownika, prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji mających skutki prawne lub równoważne oraz prawo do ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych, gdy mają zastosowanie określone warunki. Jeśli użytkownik chce skorzystać z takich praw lub zapytać o nie, może skontaktować się z nami w sposób wskazany w sekcji „Dane kontaktowe”. Odpowiemy na żądanie użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem.

W poniższej tabeli określiliśmy podstawy prawne, na których opieramy się w odniesieniu do konkretnych celów przetwarzania danych. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą tabelą w połączeniu z powyższą sekcją „Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych”, która zawiera dodatkowe informacje na temat kategorii gromadzonych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. W przypadku powoływania się na prawnie uzasadnione interesy, takie prawnie uzasadnione interesy polegają na realizacji celów przetwarzania wskazanych w tej kolumnie lub w inny sposób określony poniżej.

Cel(e) Przetwarzania Kategorie Danych Osobowych Podstawa Prawna
Spełnienie powodu, dla którego użytkownik podał informacje (tj. odpowiadanie na zapytania, żądania płatności, realizacja zamówień i dostaw)
 • Informacje kontaktowe i finansowe
 • Informacje handlowe
 • Informacje zawodowe
 • Identyfikatory
 • Wszelkie inne dane osobowe ujawnione przez użytkownika podczas składania zapytania lub komunikowania się z nami w inny sposób
 • Konieczność umowna (na przykład, gdy przetwarzamy informacje dotyczące płatności lub adresu do celów dostawy)
 • Nasze uzasadnione interesy (na przykład, gdy odpowiadamy na przesłane nam zapytanie)
W celu dostarczania, wspierania, personalizowania i rozwijania naszej Witryny internetowej, produktów i usług.
 • Informacje o aktywności w Internecie lub innych sieciach elektronicznych
 • Informacje kontaktowe
 • Identyfikatory
 • Informacje handlowe
 • Dane geolokalizacyjne
 • Wnioski
Nasze uzasadnione interesy.
Tworzenie, utrzymywanie, dostosowywanie i zabezpieczanie konta użytkownika.
 • Identyfikatory
 • Informacje kontaktowe
 • Informacje o aktywności w Internecie lub innych sieciach elektronicznych
 • Wnioski
Nasze uzasadnione interesy.
Przetwarzanie żądań, zakupów, transakcji i płatności użytkownika oraz zapobieganie oszustwom transakcyjnym.
 • Informacje kontaktowe i finansowe
 • Identyfikatory
 • Informacje o aktywności w Internecie lub innych sieciach elektronicznych
 • Informacje zawodowe
 • Wnioski
 • Konieczność umowna (na przykład przetwarzanie informacji finansowych użytkownika w związku ze sprzedażą towarów)
 • Nasze uzasadnione interesy
Zapewnianie użytkownikowi wsparcia i udzielanie odpowiedzi na jego zapytania, w tym badanie i rozwiewanie jego obaw oraz monitorowanie i ulepszanie naszych odpowiedzi.
 • Informacje kontaktowe i finansowe
 • Identyfikatory
 • Informacje o aktywności w Internecie lub innych sieciach elektronicznych
 • Informacje zawodowe
 • Wnioski
Nasze uzasadnione interesy.
W celu spersonalizowania sposobu korzystania z Witryny internetowej oraz dostarczania treści oraz ofert produktów i usług odpowiadających zainteresowaniom użytkownika, w tym ukierunkowanych ofert i reklam za pośrednictwem naszej Witryny internetowej, witryn stron trzecich oraz wiadomości e-mail lub SMS.
 • Informacje o aktywności w Internecie lub innych sieciach elektronicznych
 • Identyfikatory
 • Informacje kontaktowe
 • Wnioski
 • Nasze prawnie uzasadnione interesy polegające na personalizacji korzystania z Witryny przez użytkownika oraz dostarczaniu mu treści, produktów i usług odpowiadających jego zainteresowaniom.
 • Zgoda, gdy jest to prawnie wymagane do wysyłania użytkownikowi materiałów marketingowych.
Pomoc w utrzymaniu bezpieczeństwa, ochrony i integralności naszej Witryny internetowej, produktów i usług, baz danych i innych zasobów technologicznych oraz działalności.
 • Informacje o aktywności w Internecie lub innych sieciach elektronicznych
 • Identyfikatory
 • Wnioski
 • Informacje zawodowe
 • Informacje kontaktowe
Nasze uzasadnione interesy.
Testowanie, badanie, analiza i rozwój produktów, w tym rozwój i ulepszanie naszej Witryny internetowej, produktów i usług.
 • Informacje o aktywności w Internecie lub innych sieciach elektronicznych
 • Identyfikatory
 • Wnioski
 • Informacje zawodowe
 • Informacje kontaktowe
Nasze uzasadnione interesy.
Odpowiadanie na żądania organów ścigania i zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, nakazu sądowego lub przepisów rządowych. Wszelkie informacje wymagane na podstawie ważnego wniosku lub prawnie wiążącego nakazu organów ścigania, sądu lub innego organu rządowego.
 • Zgodność z obowiązkiem prawnym.
 • Uzasadnione interesy.
W sposób opisany użytkownikowi podczas gromadzenia jego danych osobowych lub w inny sposób określony w obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie kategorie danych osobowych opisane powyżej.
  W zależności od wymogów:

 • Nasze uzasadnione interesy.
 • Konieczność umowna.
 • Zgodność z obowiązkiem prawnym.
 • Zgoda.
Ocena lub przeprowadzenie fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości naszych aktywów, czy to w ramach kontynuacji działalności, czy też w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym wśród przenoszonych aktywów znajdują się posiadane przez nas dane osobowe na temat użytkowników/konsumentów naszej Witryny internetowej. Wszelkie kategorie danych osobowych opisane powyżej.
 • Nasze uzasadnione interesy.
 • Zgodność z obowiązkiem prawnym (na przykład w przypadku upadłości lub podobnego postępowania).
Osiąganie naszych celów biznesowych ogólnie. Wszelkie kategorie danych osobowych opisane powyżej.
  W zależności od wymogów:

 • Nasze uzasadnione interesy.
 • Konieczność umowna.
 • Zgodność z obowiązkiem prawnym.
 • Zgoda.

Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest zgoda, użytkownik może ją wycofać w dowolnym momencie.

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych.

Dodatkowe Powiadomienie dla Mieszkańców Kalifornii
Niniejsza sekcja uzupełnia opis naszych praktyk gromadzenia i udostępniania informacji w innym miejscu niniejszej Polityki Prywatności, aby zapewnić dodatkowe informacje mieszkańcom Kalifornii, których dane osobowe firma Ultragenyx przetwarza zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów („CCPA”). Należy pamiętać, że ujawnienia te nie mają zastosowania do informacji, które nie są przetwarzane zgodnie z CCPA.

Informacje na temat kategorii danych osobowych, które możemy gromadzić, w tym w ciągu ostatnich 12 miesięcy, oraz źródeł, z których dane osobowe są gromadzone, można znaleźć w sekcji „Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych” powyżej.

Aby uzyskać informacje na temat celów, dla których gromadzimy dane osobowe, zapoznaj się z naszą sekcją „Wykorzystanie danych osobowych” powyżej. Możemy wykorzystywać wszystkie kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych do tych celów, choć może się to różnić w zależności od charakteru relacji łączącej nas z użytkownikiem. Użytkownik może również zapoznać się z naszymi praktykami przechowywania danych w sekcji „Okres przechowywania danych” powyżej.

Informacje na temat stron trzecich, którym ujawniliśmy dane osobowe, w tym w ciągu ostatnich 12 miesięcy, można znaleźć w sekcji „Kategorie danych osobowych, które ujawniamy dostawcom i stronom trzecim” powyżej. Możemy ujawniać wszystkie kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych tym stronom trzecim, choć może się to różnić w zależności od charakteru relacji łączącej nas z użytkownikiem.

Więcej informacji na temat przysługujących użytkownikowi praw i sposobów korzystania z nich można znaleźć w sekcji „Prawa podmiotu danych” powyżej.

Tylko użytkownik lub osoba prawnie upoważniona do działania w jego imieniu może złożyć wniosek o skorzystanie z prawa związanego z jego danymi osobowymi. Jeśli chcesz złożyć wniosek jako upoważniony przedstawiciel w imieniu mieszkańca Kalifornii, możesz skorzystać z metod składania wniosków opisanych powyżej. W ramach naszego procesu weryfikacji możemy poprosić o dostarczenie nam dowodu, że przedstawiciel został upoważniony przez mieszkańca Kalifornii, w imieniu którego składa wniosek, co może obejmować podpisaną zgodę dostarczoną przez takiego mieszkańca Kalifornii.

Polityka Prywatności Dotycząca Konsumenckich Danych Zdrowotnych w Stanach Nevada i Waszyngton
Niektóre kategorie informacji, które gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, mogą być uważane za „konsumenckie dane zdrowotne”. Należy zapoznać się z powyższymi sekcjami, aby uzyskać informacje na temat tych kategorii danych osobowych, źródeł, z których zbieramy dane osobowe, oraz kategorii stron trzecich i podmiotów stowarzyszonych, którym ujawniamy dane osobowe.

Zgodnie z obowiązującym prawem, mieszkańcy stanów Nevada i Waszyngton mogą mieć następujące prawa opisane powyżej w sekcji „Prawa podmiotu danych” w odniesieniu do ich konsumenckich danych zdrowotnych. Ponadto mogą im przysługiwać następujące dodatkowe prawa:

 • Prawo do Wycofania Zgody na Udostępnianie Konsumenckich Danych Zdrowotnych: Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownik może mieć prawo do wycofania zgody na określone działania obejmujące gromadzenie i udostępnianie przez nas jego konsumenckich danych zdrowotnych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.
 • Prawo do Zaprzestania Gromadzenia i Udostępniania Konsumenckich Danych Zdrowotnych: Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownik może mieć prawo do poinstruowania nas, abyśmy zaprzestali pewnych działań, które wiążą się z gromadzeniem i udostępnianiem jego konsumenckich danych zdrowotnych.

Aby skorzystać z przysługującego prawa, należy złożyć wniosek zgodnie z powyższą sekcją „Prawa podmiotu danych”.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, użytkownik może odwołać się od naszej decyzji w sprawie jego wniosków dotyczących podmiotu danych. Prosimy o kontakt pod adresem [email protected]. Prosimy o załączenie kopii lub innego wyraźnego odniesienia do decyzji, od której chcesz się odwołać.