POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 17Aug2020

Prosimy o uważne przeczytanie przed skorzystaniem z tej Strony

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. z siedzibą w 60 Leveroni Court, Novato, CA 94949 (dalej „Ultragenyx” lub „my” lub „nas” lub „nasz”) szanuje prywatność odwiedzających nasze strony internetowe oraz ceni zaufanie jakim darzą ją jej klienci, partnerzy, pacjenci oraz pracownicy.

Niniejsza Polityka prywatności określa praktyki Ultragenyx związane z gromadzeniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem danych osobowych poprzez niniejszą stronę internetową, jak również określa prawa jakie ci przysługują w związku z takimi informacjami. Kontynuując korzystanie ze Strony, potwierdzasz przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności przez Ultragenyx. Prosimy o zapoznanie się z całą Polityką prywatności, przed skorzystaniem z tej strony oraz przed przekazaniem danych osobowych za jej pośrednictwem do Ultragenyx.

Gromadzenie i wykorzystanie danych

Gdy dobrowolnie podasz swoje dane osobowe (w tym między innymi także imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail oraz powiązanie z jakimś produktem lub programem Ultragenyx), przechowywane one są i przetwarzane w elektronicznej bazie danych Ultragenyx.Ultragenyx może wykorzystywać te dane do kontaktu z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji gdy zaistnieje potrzeba spełnienia Twojego żądania, do ulepszenia tej Strony, w ramach uczestnictwa w konkursie lub promocji lub do dostarczeniainformacji, które zdaniem Ultragenyx mogłyby Cię zainteresować.Ultragenyx może wykorzystywać te informacje wewnątrz firmy do przeprowadzania analiz oraz badań marketingowych do użytku wewnętrznego, zgodnie z obowiązującym prawem.

Nasza Strona używa również plików cookie oraz innych technologii śledzących do automatycznego gromadzenia informacji związanych z tym, jak korzystasz ze Strony. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat sposobu korzystania przez nas i strony trzecie z plików cookie na naszej Stronie, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Łączymy informacje, które otrzymujemy gdy odwiedzasz Naszą stronę z innymi zebranymi przez nas informacjami, w tym także tymi, które otrzymaliśmy od Ciebie oraz tymi otrzymanymi ze źródeł dostępnych publicznie i komercyjnie.

Zgodnie z obowiązującym prawem podstawami prawnymi, zgodnie z którymi Ultragenyx przetwarzaTwoje dane osobowe, są:

  • Niezbędne do uzasadnionych interesów Ultragenyx w tym również do celów opisanych powyżej, w celu dostosowania łączności Ultragenyx z Tobą oraz do kontynuowania zwiększania i ulepszania usług Ultragenyx;
  • Niezbędne do spełnienia przez Ultragenyx obowiązki prawne; lub
  • Wykonane za Twoją zgodą lub na Twoje polecenie, które będziesz mogł cofnąć w każdym momencie, w takim przypadku może się jednak okazać konieczne zachowanie niektórych informacji w celu przestrzegania naszych zobowiązań prawnych lub ochrony naszych praw i interesów.

Jeśli nie dostarczysz nam określonych informacji, w niektórych przypadkach możemy nie być w stanie wypełnić naszych zobowiązań lub zapewnić ci usług, jakich oczekujesz. Powiadomimy Cię o konsekwencjach nieudostępnienia przez Ciebie niektórych informacji.

Udostępnianie danych

Zależy nam, aby zachować Twoje zaufanie, dlatego też chcemy, abyś posiadałwiedzę na temat, kiedy i komu udostępniamygromadzone przez nas informacje. Udostępniamy Twoje dane osobowe następującym stronom trzecim:

  • Autoryzowanym dostawcom na terenie USA oraz innym zagranicznym dostawcom,kontrahentom, podwykonawcom oraz usługodawcom. Możemy udostępniać Twoje dane zewnętrznym dostawcom i usługodawcom, którzy pomagają nam w wyspecjalizowanych usługach, w tym w rozliczeniach, w procesach dotyczących płatności, obsłudze klienta, odbiorze poczty e-mail, analizie biznesowej, marketingu, reklamie, monitorowaniu wydajności, hostingu i przetwarzaniu danych.
  • Spółkom stowarzyszonym. Możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, które podlegają niniejszej polityce do celów określonych powyżej.
  • Transakcje firmowe. Możemy udostępniać Twoje dane w związku z zakończoną lub proponowaną transakcją korporacyjną, taką jak sprzedaż całości lub części Ultragenyx, połączenie, konsolidacja, sprzedaż aktywów lub w mało prawdopodobnym przypadku bankructwa.
  • Cele prawne. Możemy ujawniać informacje w odpowiedzi na wezwania sądowe, nakazy sądowe, procesy prawne, wnioski organów ścigania, roszczenia prawne lub zapytania rządowe, jak również w przypadku innych wymaganych lub dozwolonych w świetle obowiązującego prawa sytuacjach, oraz w celu ochrony i obrony praw, interesów, zdrowia,bezpieczeństwa i ochrony Ultragenyx, podmiotów z nami stowarzyszonych, użytkowników lub społeczeństwa.
  • Za Twoją zgodą lub na Twoje polecenie. Możemy udostępniać informacje do wszelkich innych celów Tobie lub za Twoją zgodą lub zgodnie z Twoimi poleceniami w momencie ich gromadzenia. Jeślizdecydujesz się opublikować dane w formie komentarzy publicznych, informacje te będą dostępne dla członków spoleczeństwa.

Ponadto Ultragenyx może udostępniać stronom trzecim skumulowane i nieosobowe dane statystyczne oraz inne informacje o użytkownikach w uzasadnionych celach biznesowych, w tym w celach komercyjnych, ale w takich przypadkach niebedą zawierać one żadnych cech identyfikujących ani Twoich, ani żadnej innej osoby.

Międzynarodowe przekazywanie danych

Ultragenyx to firma z siedzibą w USA,dlatego korzystanie z naszych usług i z naszej Strony internetowej wiąże się z przekazywaniem, przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych na terenie USA. Ultragenyx przekazuje Twoje dane osobowe stronieczy osobie trzeciej lub za granicę tylko wtedy, gdy jest przekonana o istnieniu odpowiedniego poziomu zabezpieczenia integralności i ochrony wszelkich przetwarzanych informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych osobowych.

Tylko dla osób zamieszkałych w UE:Niektórzy z odbiorcówgromadzonych przez nas informacji mają siedziby poza Unią Europejską, w tym także w krajach, które mogą nie zapewniać tego samego poziomu ochrony danych jak w UE. Ultragenyx podejmuje odpowiednie kroki do zapewnienia iż odbiorcy ci zobowiazani są do zachowania poufności i wprowadza środki zatwierdzone przes KomisjęEuropejską takie jak Standardowe Klauzule Umowne do zagwarantowania, że wszelkie przekazywane dane osobowe są chronione i bezpieczne. Kopie tych klauzul można uzyskać, kontaktując się z nami pod adresem wymienionym poniżej w sekcji „Informacje kontaktowe”.

Dane osobowe dzieci

Nie gromadzimy świadomie żadnych danych osobowych od nieletnich pozostających pod waszą opieką bez zgody rodziców lub opiekunów, chyba że zezwala na to prawo. Jeśli dowiemy się, że małoletni przekazał nam dane osobowe, usuniemy je zgodnie z obowiązującym prawem.

Osoby nieletnie znajdujące się pod Twoją opieką, muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna zanim zarejstrują się na tej Stronie oraz przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych, przed uczestnictwem w dyskusjach online lub przed wpisywaniem treści na niniejszą Stronę. O ile nie określono inaczej, musisz być pełnoletni, aby móc wziąć udział w jakiejkolwiek promocji lub konkursie online. Ultragenyx według własnego uznania może ograniczyć jakiemukolwiek odwiedzającemu zdolność do przesyłania treści lub dostępu do dowolnej części Strony.

Twoje prawa

W świetle obowiązujących przepisów prawnych masz prawo do rezygnacji z otrzymywania od nas komercyjnych wiadomości e-mail. Możesz tego dokonać, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych wiadomościach e-mail.

Zgodnie z obowiązującym prawem masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych lub zażądać ograniczenia ich przetwarzania, jak również masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia i przenoszenia własnych danych osobowych. W przypadku, jeśli Ultragenyx wykorzystuje Twoje dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie,bez znaczenia, czy
zgodne to jest z prawem przetwarzania danych opartym na zgodzie przed jej wycofaniem. Żądania należy składać pisemnie wysyłając na adres podany poniżej w sekcji „Informacje kontaktowe”.

Masz również prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych i jeśli zgodne to jest z obowiązującym prawem, do żądania odszkodowania za szkody, które poniosłeś w wyniku przetwarzania Twoich danych osobowych niezgodnie z prawem.

Lista wszystkich organów ochrony danych w UE oraz ich dane kontaktowe są dostępne na stronie internetowej Europejskiej Rady Ochrony Danych pod adresem: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Bezpieczeństwo

Ultragenyx zastosuje uzasadnione i odpowiednie zabezpieczenia techniczne, administracyjne i fizyczne mające na celu ochronę informacji zebranych za pośrednictwem stron internetowych przed ich utratą, ingerencją, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem,przekazaniem, zmianą lub zniszczeniem. Ultragenyx wykorzystuje również uzasadnione procedury, które pomagają zagwarantować, że dane te są wiarygodne i zgodne z ich przeznaczeniem oraz są dokładne, kompletne i aktualne, i dąży do tego aby jej dostawcy postępowali tak samo. Prosimy jednak, mieć na uwadze, że przekazywanie danych przez Internet wiąże się zawsze z pewnym ryzykiem. Nie możemyzagwarantować, żenasza baza danych jest w 100% bezpieczna przed nielegalnym manipulowaniem lub „hakowaniem”.

Przechowywanie danych

Ultragenyx przechowywać będzie Twoje dane osobowe przez rozsądny okres czasu, który pozwoli nam na komunikowanie się z Tobą, na świadczenie Ci wszelkich zażądanych usług, na prowadzenie dokumentacji biznesowej w przypadku inspekcji, na wywiązanie się z wymogów prawnych w zakresie prowadzenia rejestrów, na odrzucanie lub na wnoszenie roszczeń prawnych oraz na zajmowanie się wszelkimi pytaniami lub skargami skierowanymi przez Ciebie.

Odnośniki do stron osób trzecich

W trosce o wygodę odwiedzających nas gości, nasze strony zawierają odnośniki (linki) do innych (nie należących do Ultragenyx) stron, które naszym zdaniem mogą oferować przydatne informacje. Istnienie tych odnośników (linków) na stronach Ultragenyx nie stanowi poparcia z naszej strony dla tych stron internetowych oraz dla treści na nich zamieszczonych ani powiązanych z nimi osób lub podmiotów. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy tych powyższych stron internetowych. Należy kontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami tych stron, w celu uzyskania informacji na temat ich polityki prywatności, umów o poufności oraz procedur gromadzenia / wykorzystywania danych.

Proszę mieć na uwadze, że zamieszczone odnośniki stron internetowych nie należących do Ultragenyx mogą również wykorzystywać pliki cookie. Ultragenyx nie może kontrolować sposobu korzystania z plików cookie przez powyższe, nie należące do niej strony internetowe. Chcemy również, poinformować Cię, że kiedy łączysz się, klikając w odnośnik z naszej Strony z inną stroną, strona zawarta w odnośniku (linku) może posiadać możliwość rozpoznania, że zostałeś przekierowany ze strony Ultragenyx. Jeśli nie życzysz sobie, aby inne strony posiadały wiedzę, że odwiedziłeś naszą Stronę, zalecamy nie korzystać z odnośników (linków) znajdujących się na naszej Stronie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, w jaki pozostałe strony internetowe (nie należące do Ultragenyx) korzystają z plików cookies, powinieneś bezpośrednio skontaktować się z przedstawicielami tych stron.

Informacje kontaktowe

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych na tej Stronie, możesz skontaktować się z nami pod adresem:

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
60 Leveroni Court,
Novato, CA 94949
E-mail: [email protected]

Można również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych za pomocą poczty elektronicznej na adres [email protected] oraz pocztą – listem zaadresowanym na podany powyżej adres, z adnotacją do wiadomości Inspektora Ochrony Danych.

Zmiany

Ultragenyx może zmienić powyższą politykę w dowolnym momencie, dlatego warto ją sprawdzić za każdym razem, gdyodwiedzasz naszą stronę internetową.

Informacja dla mieszkańców Kalifornii – Twoje Prawa do prywatności w Kalifornii

Niniejsza sekcja stanowni uzupełnienie opisu Naszej Polityki Prywatności w związku z praktykami gromadzenia i udostępniania przez nas danych, w celu poinformowania mieszkańców Kalifornii, których dane osobowe przetwarzane są przez Ultragenyx zgodnie z Kalifornijską Ustawą o Ochronie Prywatności Konsumentów (CCPA). Proszę mieć na uwadze, że informacje te, nie mają zastosowania do tych danych, które nie są objęte Kalifornijską Ustawą o Ochronie Prywatności Konsumentów (CCPA).

W ciągu ostatnich 12-stu miesięcy firma Ultragenyx gromadziła, wykorzystywała i udostępniała kategorie danych osobowych, opisane powyżej w niniejszej Polityce Prywatności. Dla przykładu, może to obejmować identyfikatory (np. Adresy e-mail, adresy IP i identyfikatory urządzeń mobilnych), informacje o stanie zdrowia, dane demograficzne oraz informacje o aktywności w internecie lub innych sieciach elektronicznych. Może to również obejmować wnioski wyciągane przez nas z innych gromadzonych informacji. Więcej informacji można znaleźć w części „Gromadzenie i wykorzystywanie danych” oraz innych stosownych sekcjach niniejszej Polityki Prywatności.

Jak opisano w stosownych sekcjach niniejszej Polityki Prywatności oraz w Naszej odrębnej Polityce dotyczącej plików cookie, ujawniamy oraz udostępniamy dane osobowe stronom trzecim na różne sposoby, w tym zezwalając stronom trzecim, które dostarczają nam analizy i inne usługi, do gromadzenia informacji za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii. Nie traktujemy tego jako sprzedaży danych osobowych do celów prawa stanowego aczkolwiek masz do wyboru opcje opisane w niniejszej Polityce Prywatności i Naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Zgodnie z Kalifornijską Ustawą o Ochronie Prywatności Konsumentów (CCPA), mieszkańcy Kalifornii mają określone prawa do przejrzystości, dostępu oraz do usuwania danych osobowych. Możesz skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami w sposób w jaki określono powyżej w punkcie „informacje kontaktowe” lub dzwoniąc pod numer 1-888-756-8657. Nie będziemy naliczać Ci innych cen lub świadczyć usług innej jakości, chyba że, różnice te związane są z Twoimi informacjami lub w inny sposób jest to dozwolone przez prawo. Jak tylko otrzymamy Twoją prośbę możemy ją zweryfikować żądając dostatecznych informacji wystarczających do potwierdzenia Twojej tożsamości, łącznie z pytaniami o dodatkowe informacje. Jeśli chcesz skorzystać z usług agenta zarejestrowanego w Sekretariacie Stanu Kalifornii w celu skorzystania ze swoich praw, możemy żądać dowodu, ze agent ten posiada pełnomocnictwo lub, że agent ten posiada inne ważne pisemne upoważnienie do składnia wniosków w celu korzystania z Twoich praw w Twoim imieniu.

Niektóre przeglądarki internetowe przesyłają do stron internetowych sygnały „nie śledź”. Ze względu na rożnice w sposobie w jaki przeglądarki internetowe wykorzystują i aktywują tę funkcję nie zawsze jest jasne, czy użytkownicy zamierzają transmitować te sygnały, czy w ogóle o nich nie wiedzą. Obecnie nie podejmujemy żadnych działań w odpowiedzi na te sygnały.