ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poslední aktualizace: 14. února 2024

Před Použitím Těchto Webových Stránek Si Prosím Pozorně Přečtěte

Společnost Ultragenyx Pharmaceutical Inc. se sídlem 60 Leveroni Court, Novato, CA 94949 (dále jen “Ultragenyx“ nebo “my“ nebo “nás“ nebo “naše“) respektuje soukromí návštěvníků svých webových stránek a váží si důvěry svých zákazníků, partnerů, pacientů a zaměstnanců.

Tyto Zásady Ochrany Osobních údajů stanoví postupy společnosti Ultragenyx týkající se shromažďování, používání a zpřístupňování osobních údajů prostřednictvím těchto stránek (dále jen „Webové stránky“) a práv, která máte ve vztahu k takovým informacím. Dalším používáním Webových stránek berete na vědomí, že společnost Ultragenyx zpracovává vaše osobní údaje, jak je popsáno v těchto Zásadách Ochrany Osobních údajů. Před použitím těchto Webových stránek nebo odesláním osobních údajů společnosti Ultragenyx prostřednictvím těchto Webových stránek si prosím přečtěte celé tyto Zásady Ochrany Osobních údajů.

Pokud nám poskytnete jakékoli osobní údaje týkající se jiné osoby, prohlašujete, že k tomu máte oprávnění a že nám umožňujete používat tyto údaje v souladu s těmito Zásadami Ochrany Osobních údajů.

Tyto Zásady se nevztahují na osobní údaje týkající se pracovní síly shromážděné od zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání, dodavatelů nebo podobných osob se sídlem v Kalifornii (viz “Oznámení CCPA pro Zaměstnance“).

Shromažďování a Zpracování Osobních Údajů
Od spotřebitelů jsme shromáždili následující kategorie osobních údajů, a to i během předchozích dvanácti (12) měsíců:

Kategorie Příklady Shromažďováno
1. Identifikátory, jako je jméno, přezdívka, online identifikátory, název účtu, fyzické vlastnosti nebo popis; Když s námi komunikujete nebo když vám poskytujeme naše produkty a služby, shromažďujeme jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy a názvy účtů (souhrnně „kontaktní údaje“) pacientů, ošetřovatelů, zdravotnických pracovníků (dále jen „ZP“) a dalších osob. Shromažďujeme identifikátory o ZP, jako je licenční číslo a číslo NPI, pro účely dodržování předpisů. Od našich zúčastněných partnerů shromažďujeme informace požadované pro dodržování předpisů a komunikaci, jako je jméno, adresa, rodné číslo a e-mailová adresa. Od našich zúčastněných partnerů z řad ZP také shromažďujeme druh lékaře (např. MD, DO), odbornost a čísla licence a NPI. Můžeme automaticky shromažďovat vaši IP adresu, když navštívíte naše Webové stránky, abychom zlepšili naše produkty, služby a komunikaci (viz Více o souborech cookie níže). Ano
2. Kontaktní a finanční informace, včetně telefonního čísla, adresy, e-mailové adresy a finančních informací; Shromažďujeme jména, kontaktní údaje a profesní příslušnost ZP za účelem poskytování a propagace našich produktů a služeb, zpracování žádostí o granty a pro další obchodní účely uvedené níže. Shromažďujeme jména pacientů a pečovatelů, kontaktní údaje, fyzické charakteristiky nebo popis a další údaje, abychom mohli poskytovat a zlepšovat naše produkty, služby a komunikaci a pro bezpečnost, kvalitu a další obchodní účely uvedené níže. Ano
3. Lékařské informace a informace zdravotního pojištění Shromažďujeme lékařské informace pacientů a pečovatelů za účelem poskytování a zlepšování našich produktů, služeb a komunikace a pro bezpečnost, kvalitu a další obchodní účely uvedené níže. Ano
4. Charakteristiky chráněných klasifikací podle státního nebo federálního práva, jako je věk, pohlaví, rasa, stav fyzického nebo duševního zdraví a rodinný stav; Získáváme informace o věku, pohlaví, jazykových preferencích a diagnostických kódech pacientů, abychom zlepšili kvalitu a bezpečnost našich produktů a pro další obchodní účely uvedené níže. Ano
5. Komerční informace, jako jsou informace o transakcích, platební údaje, informace o srážkách daní a historie nákupů; Transakční údaje týkající se našich produktů získáváme, abychom plnili naše zákonné povinnosti, zlepšili naše produkty a služby a pro další obchodní účely popsané níže. To mimo jiné zahrnuje daňová přiznání, roční příjem, informace o platbách a záznamy o zásilkách. Ano
6. informace o aktivitě na internetu nebo jiné elektronické síti, jako je historie procházení, historie vyhledávání a interakce s našimi webovými stránkami nebo reklamami; Shromažďujeme informace o tom, jak ZP, pacienti a další návštěvníci procházejí nebo vyhledávají naše Webové stránky, naše značky nebo naše produkty. Používáme soubory cookie a podobné technologie, které mohou identifikovat návštěvníky. (Viz Více o souborech cookie níže.) Ano
7. Geolokační data, jako je poloha zařízení; Shromažďujeme a používáme obecné informace o poloze ke zlepšení nabídky našich produktů, k plnění našich zákonných povinností a pro další obchodní účely uvedené níže. Ano
8. Profesní informace nebo informace související se zaměstnáním, jako je specializace, historie vzdělání, odborná kvalifikace, pracovní historie a předchozí zaměstnavatel; Můžeme získat informace o institucionálních přidruženích a další odborné informace ZP pro poskytování našich produktů a služeb a pro další obchodní účely popsané níže. Můžeme získávat informace o zaměstnavatelích pro účely pojištění. Ano
9. Zvukové, elektronické, obrazové a podobné informace, jako jsou hovory a videozáznamy; Pokud nám zavoláte, můžeme shromažďovat zvukový záznam telefonního rozhovoru nebo hlasové zprávy s vámi, abychom zlepšili naše služby. Můžeme také shromažďovat protokoly textových zpráv nebo hovorů. Pokud se jej rozhodnete poskytnout, můžeme také získat výslovnost vašeho jména. Ano
10. Závěry odvozené z jakýchkoli osobních údajů uvedených výše za účelem vytvoření profilu nebo shrnutí například preferencí a charakteristik jednotlivce; a Můžeme shromažďovat informace odrážející preference, vlastnosti nebo chování osoby za účelem zlepšení nebo propagace našich produktů nebo služeb nebo pro jiné obchodní účely popsané níže. Ano

Některé z informací, které shromažďujeme, mohou být za určitých okolností považovány za Citlivé Osobní Údaje, například:

 • Identifikátory orgánů státní správy (sociální zabezpečení, řidičský průkaz, státní identifikační karta nebo číslo pasu).
 • Vyplněné přihlašovací údaje k účtu (uživatelská jména, čísla účtů nebo čísla karet v kombinaci s požadovaným přístupovým/bezpečnostním kódem nebo heslem).
 • Přesná geolokace.
 • Rasový nebo etnický původ.
 • Náboženské nebo filozofické přesvědčení.
 • Členství v odborech.
 • Genetická data.
 • Obsah pošty, e-mailu nebo textových zpráv.
 • Informace o zdraví, sexuálním životě nebo sexuální orientaci.

Citlivé Osobní Údaje shromažďujeme v souladu s platnými zákony. Citlivé Osobní Údaje používáme například k poskytování produktů a služeb, které požadujete, například k tomu, abychom vás zapsali do programů pomoci pacientům a souvisejících e-mailových seznamů, pokud nás o to požádáte, nebo pro účely, pře nichž se nevyvozují vaše charakteristiky. V případě, že shromažďujeme Citlivé Osobní Údaje, nepoužíváme ani nezveřejňujeme Citlivé Osobní Údaje k žádnému jinému účelu, než je povoleno platnými zákony.

Zdroje, ze Kterých Shromažďujeme Osobní Údaje
Výše uvedené kategorie osobních údajů můžeme získat z následujících kategorií zdrojů:

 • Přímo od vás. Například z vyplněných formulářů nebo podle zakoupených produktů a služeb.
 • Nepřímo od vás. Například z pozorování vašich akcí na našich stránkách pomocí souborů cookie.
 • Od poskytovatelů služeb třetích stran. Demografické údaje například získáváme od poskytovatele služeb třetí strany, abychom je mohli použít pro marketingové analýzy.
 • Od poskytovatelů zdravotní péče. Můžeme získat některé osobní údaje, pokud nám poskytovatel zdravotní péče podává zprávu o některém z našich produktů v souladu s platnými zákony.
 • Z jiných Zdrojů. Včetně reklamních sítí, poskytovatelů internetových služeb, poskytovatelů datových analýz, subjektů státní správy, operačních systémů a platforem, sociálních sítí nebo zprostředkovatelů dat.

Použití Osobních Údajů
Osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme použít nebo zveřejnit pro jeden nebo více z následujících účelů:

 • Abychom naplnili nebo dodrželi důvod, proč jste poskytli informace (tj. reakce na dotazy, žádosti o platbu, zpracování objednávek a doručení)
 • K poskytování, podpoře a rozvoji našich Webových stránek, produktů a služeb.
 • Pro vytvoření, údržbu, přizpůsobení a zabezpečení vašeho účtu u nás.
 • Ke zpracování vašich požadavků, nákupů, transakcí a plateb a zabránění transakčním podvodům.
 • Abychom vám poskytli podporu a odpověděli na vaše dotazy, včetně prošetření a řešení vašich obav a sledování a zlepšování našich odpovědí.
 • K personalizaci vašeho používání Webových stránek a poskytování obsahu a nabídek produktů a služeb relevantních pro vaše zájmy, včetně cílených nabídek a reklam prostřednictvím našich Webových stránek, stránek třetích stran a prostřednictvím e-mailu nebo textové zprávy (s vaším souhlasem, pokud to vyžaduje zákon).
 • Abychom pomohli udržet bezpečnost, zabezpečení a integritu našich Webových stránek, produktů a služeb, databází a dalších technologických aktiv a podnikání.
 • Pro testování, výzkum, analýzu a vývoj produktů, včetně vývoje a zlepšování našich Webových stránek, produktů a služeb.
 • K vyřizování požadavků orgánů činných v trestním řízení a podle požadavků platných zákonů, soudních příkazů nebo předpisů státní správy.
 • K účelům popsaným při shromažďování vašich osobních údajů nebo jinak stanoveným v platných zákonech.
 • K vyhodnocování nebo provádění fúze, prodeje, restrukturalizace, reorganizace, rozpuštění nebo jiného prodeje či převodu některých nebo všech našich aktiv, ať už jako fungujícího podniku nebo v rámci konkurzu, likvidace nebo podobného řízení, v němž jsou mezi převáděnými aktivy i námi uchovávané osobní údaje o uživatelích/spotřebitelích našich Webových stránek.
 • K jiným účelům v zájmu dosahování našich podnikatelských záměrů a cílů.

Kategorie Osobních Údajů, Které Poskytujeme Prodejcům a Třetím Stranám
Záleží nám na tom, abychom si udrželi vaši důvěru, a chceme, abyste věděli, kdy a s kým můžeme sdílet údaje, které shromažďujeme. Mezi třetí strany, se kterými můžeme sdílet vaše osobní údaje, patří:

 • Autorizovaní prodejci a poskytovatelé služeb třetích stran z USA a dalších zemí. Vaše údaje můžeme sdílet s dodavateli a poskytovateli služeb třetích stran, kteří nám pomáhají se specializovanými službami, včetně fakturace, zpracování plateb, zákaznických služeb, zavádění e-mailových služeb, obchodní analýzy, marketingu, reklamy, sledování výkonu, hostování a zpracování dat.
 • Firemní pobočky. Vaše údaje můžeme sdílet s našimi přidruženými společnostmi, které podléhají těmto Zásadám, pro účely uvedené výše.
 • Převody obchodních společností. Vaše údaje můžeme sdílet v souvislosti s dokončenou nebo navrhovanou podnikovou transakcí, jako je prodej celé společnosti Ultragenyx nebo její části, fúze, konsolidace, prodej aktiv nebo v nepravděpodobném případě úpadku.
 • Právní účely. Údaje můžeme sdělovat v reakci na soudní obsílky, soudní příkazy, právní procesy, požadavky orgánů činných v trestním řízení, právní nároky nebo dotazy orgánů státní správy, nebo pokud to jinak vyžadují nebo povolují platné právní předpisy, a za účelem ochrany a obrany práv, zájmů, zdraví, bezpečnosti a zabezpečení společnosti Ultragenyx, našich přidružených společností, uživatelů nebo veřejnosti.
 • S vaším souhlasem nebo na váš pokyn. Údaje můžeme sdílet pro jakékoli jiné účely, které vám sdělíme v době, kdy je shromažďujeme, nebo na základě vašeho souhlasu či pokynu. Pokud se rozhodnete zveřejnit údaje formou veřejných komentářů, tyto informace budou přístupné veřejnosti.

Jakékoli údaje, které o vás máme, můžeme předat v případě, že prodáme nebo převedeme celou naši firmu nebo část našich aktiv (včetně v případě fúze, akvizice, společného podniku, reorganizace, zrušení, likvidace nebo jiné restrukturalizace společnosti).

Kromě toho může společnost Ultragenyx sdílet agregované, osobně neidentifikovatelné statistické a jiné údaje o uživatelích třetím stranám pro legitimní obchodní účely, včetně komerčních, nicméně v takových případech neidentifikuje vás ani žádnou jinou konkrétní osobu.

Osobní údaje našich uživatelů nesdělujeme třetím stranám pro účely jejich přímého marketingu.

Neprodáváme osobní údaje ani nesdílíme osobní údaje pro křížově kontextovou behaviorální reklamu (cílenou reklamu).

Automatické Shromažďování a Používání Údajů
Naše Webové stránky také používají soubory cookie a další sledovací technologie k automatickému shromažďování informací o tom, jak Webové stránky používáte. Další informace o tom, jak my a třetí strany používáme soubory cookie na našich Webových stránkách, naleznete v našich Zásadách Používání Souborů Cookie.

Informace, které obdržíme, když navštívíte naše Webové stránky, kombinujeme s dalšími informacemi, které jsme shromáždili, včetně dalších informací, které jsme od vás obdrželi, a informací získaných z veřejně a komerčně dostupných zdrojů.

Signály „Do-Not-Track“(nesledovat) a Podobné Mechanismy: Některé mobilní a webové prohlížeče přenášejí na webové stránky signály „nesledovat“. Vzhledem k rozdílům ve způsobu, jakým webové prohlížeče začleňují a aktivují tuto funkci, není vždy jasné, zda uživatelé zamýšlejí, aby byly tyto signály přenášeny, nebo zda o nich vůbec vědí. V současné době na tyto signály nereagujeme.

Práva Subjektu Údajů
V souladu s platnými právními předpisy můžete mít právo požádat nás o odhlášení ze zasílání obchodních e-mailových zpráv. Toto právo můžete uplatnit podle pokynů obsažených v těchto e-mailových zprávách.

Podle místních zákonů můžete mít k dispozici určitá další práva. Mohou zahrnovat:

 • Právo na přístup nebo informace: Můžete mít právo vědět, jaké osobní údaje jsme o vás shromáždili, včetně, v některých případech, v přenosném formátu, a získat určité informace o našem shromažďování a používání vašich osobních údajů.
 • Právo na výmaz: Můžete mít právo požadovat, abychom vymazali vaše osobní údaje, které jsme od vás shromáždili a uchovali.
 • Právo na opravu: Můžete nás požádat, abychom opravili jakékoli nepřesné osobní údaje, které o vás vedeme.

Chcete-li uplatnit svá práva, odešlete žádost některým z následujících způsobů:

Žádost o uplatnění práva souvisejícího s vašimi osobními údaji můžete podat pouze vy nebo někdo ze zákona oprávněný jednat vaším jménem. Tato práva nejsou absolutní. Nemůžeme například odpovědět na vaši žádost nebo vám poskytnout osobní údaje, pokud nemůžeme ověřit vaši totožnost nebo oprávnění podat žádost a potvrdit, že se vás osobní údaje týkají.

Pokud nejste spokojeni s tím, jak zpracováváme vaše osobní údaje, můžete se obrátit se svou žádostí na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese [email protected], který vaši obavu prošetří. Přiložte kopii rozhodnutí, proti kterému se chcete odvolat, nebo uveďte jiný konkrétní odkaz na toto rozhodnutí.

Nebudeme vás diskriminovat za to, že využíváte svá práva a volby, i když se některé funkce a prvky dostupné na Webových stránkách mohou změnit nebo vám již nebudou k dispozici. Případný rozdíl ve službách souvisí s poskytnutou hodnotou.

Doba Uchovávání
Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude potřeba nebo povolené s ohledem na účel (účely), pro který (které) byly získány. Kritéria používaná k určení doby uchovávání zahrnují: (i) dobu, po kterou s vámi máme trvalý vztah a poskytujeme vám Službu; (ii) zda existuje právní povinnost, které se na nás vztahuje; a (iii) zda je uchování vhodné s ohledem na naše právní postavení (jako například s ohledem na platné promlčecí lhůty, soudní spory nebo regulační vyšetřování).

Mezinárodní Přenosy Dat
Ultragenyx je společnost se sídlem v USA a vaše používání našich Webových stránek a Služeb bude zahrnovat přenos, ukládání a zpracování vašich osobních údajů v USA. Společnost Ultragenyx předává vaše osobní údaje třetí straně nebo do zahraničí pouze tehdy, je-li přesvědčena, že je zajištěna odpovídající úroveň ochrany pro ochranu integrity a bezpečnosti jakýchkoli zpracovávaných informací v souladu s platnými zákony na ochranu soukromí a údajů.

Pouze pro fyzické osoby s bydlištěm v Evropském Hospodářském Prostoru (dále jen „EHP“) a Spojeném království (dále jen „Spojené Království“): Někteří příjemci informací, které shromažďujeme, se nacházejí mimo EHP a Spojené království, včetně zemí, které nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany údajů jako v zemi vašeho bydliště. Pokud se na ně vztahuje nařízení EU GDPR nebo jeho ekvivalent ve Spojeném království, společnost Ultragenyx podnikne příslušné kroky, aby zajistila, že tito příjemci budou vázáni povinností mlčenlivosti, a zavedeme opatření, jako jsou standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí, abychom zajistili, že veškeré předané osobní údaje zůstávají chráněné a bezpečné. Kopii těchto doložek můžete získat, když nás kontaktujete na adrese uvedené níže v části „Kontaktní údaje“.

Použití Nezletilými
Vědomě neshromažďujeme žádné osobní údaje od nezletilých osob, jak je definováno platnými zákony ve vaší jurisdikci, bez souhlasu rodičů, pokud to zákon nepovoluje. Pokud se dozvíme, že nám nezletilá osoba poskytla osobní údaje, vymažeme je v souladu s platnými právními předpisy. Vědomě neprodáváme ani nesdílíme osobní údaje spotřebitelů mladších šestnácti let pro účely křížově kontextové behaviorální reklamy.

Návštěvníci, kteří nedosáhli plnoletosti ve vaší jurisdikci, musí před registrací na těchto Webových stránkách, odesláním jakýchkoli osobních údajů, účastí v online diskusích nebo odesláním obsahu na tyto Webové stránky získat povolení od svého rodiče nebo opatrovníka. Pokud není uvedeno jinak, musíte být ve vaší jurisdikci alespoň plnoletí, abyste se mohli zúčastnit jakékoli online propagace nebo soutěže. Společnost Ultragenyx může omezit možnost jakéhokoli návštěvníka odesílat obsah nebo přistupovat k jakékoli části Webových stránek na základě výhradního uvážení společnosti Ultragenyx.

Zabezpečení
Společnost Ultragenyx uplatní přiměřená a vhodná technická, administrativní a fyzická ochranná opatření určená k ochraně informací shromážděných prostřednictvím jejích Webových stránek před ztrátou, zásahem, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, pozměněním nebo zničením. Společnost Ultragenyx také dodržuje přiměřené postupy, které pomáhají zajistit, aby taková data byla spolehlivá pro zamýšlené použití a byla přesná, úplná a aktuální, a snaží se zajistit, aby její poskytovatelé služeb dělali totéž. Mějte však prosím na paměti, že při odesílání dat přes internet vždy existuje určité riziko. Žádné takové opatření není nikdy 100% účinné, nemůžeme zaručit, že zabezpečení naší databáze 100% chrání před nelegálními manipulacemi nebo „hackováním“. Pokud máte důvod se domnívat, že vaše interakce s námi již není bezpečná (například pokud máte pocit, že bezpečnost jakéhokoli účtu, který u nás máte, byla ohrožena), okamžitě nás informujte kontaktováním v souladu s částí „Kontaktní údaje“ níže.

Odkazy na Webové Stránky Třetích Stran
Jako praktickou pomůcku pro naše návštěvníky obsahují naše stránky v současné době odkazy na řadu dalších stránek (nepatřících společnosti Ultragenyx), o kterých se domníváme, že mohou poskytovat užitečné informace. Takové odkazy nepředstavují podporu společnosti Ultragenyx těchto jiných webových stránek, obsahu na nich zobrazeného nebo osob nebo subjektů s nimi spojených. Tyto Zásady Ochrany Osobních údajů se na tyto stránky nevztahují. Chcete-li získat informace o jejich zásadách ochrany osobních údajů, dohodách o důvěrnosti a postupech shromažďování/distribuce údajů, obraťte se přímo na tyto stránky.

Mějte prosím na paměti, že odkazované stránky, které nepatří společnosti Ultragenyx, mohou rovněž používat soubory cookie. Společnost Ultragenyx nemůže kontrolovat používání souborů cookie těmito stránkami, které nejsou stránkami společnosti Ultragenyx. Chceme také, abyste věděli, že když z těchto Webových stránek použijete odkaz na jiné webové stránky, takové stránky mohou mít schopnost rozpoznat, že jste přišli ze stránek Ultragenyx. Pokud nechcete, aby jiné webové stránky věděly, že jste byli na těchto Webových stránkách, doporučujeme nepoužívat odkazy uvedené na našich stránkách. Máte-li jakékoli dotazy ohledně toho, jak weby třetích stran používají soubory cookie, měli byste tyto třetí strany přímo kontaktovat.

Kontaktní Údaje
Máte-li jakékoli dotazy nebo komentáře týkající se tohoto oznámení, způsobů, jakými společnost Ultragenyx shromažďuje a používá vaše zde popsané informace, vašich voleb a práv týkajících se takového použití nebo chcete uplatnit svá práva podle kalifornských nebo jiných zákonů, neváhejte nás kontaktovat následujícími způsoby:

Telefon: 1-888-756-8657

Webový Formulář: https://privacyrequest.ultragenyx.com/

E-mail: [email protected]

Poštovní Adresa:
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
60 Leveroni Court,
Novato, CA 94949

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů lze také kontaktovat e-mailem na adrese [email protected]
a poštou na výše uvedené adrese, s adresováním k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pokud potřebujete získat přístup k těmto Zásadám v alternativním formátu z důvodu postižení, kontaktujte nás prosím na adrese [email protected] nebo telefonním čísle 1-888-756-8657.

Změny
Vyhrazujeme si právo tyto Zásady Ochrany Osobních údajů kdykoli a dle našeho uvážení upravit. Když provedeme změny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, zveřejníme aktualizované oznámení na Webových stránkách a aktualizujeme datum účinnosti oznámení. Vaše další používání našich Webových stránek po zveřejnění změn představuje váš souhlas s těmito změnami.

Dodatek pro Fyzické Osoby s Bydlištěm v EHP a Spojeném Království
V případě, že Webové stránky podléhají nařízení EU GDPR nebo jeho ekvivalentu ve Spojeném království, můžete mít kromě výše popsaných práv i další práva. To zahrnuje právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich údajů, právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování s právními nebo rovnocennými účinky a právo omezit naše zpracování osobních údajů, pokud platí určité podmínky. Pokud byste chtěli tato práva uplatnit nebo se na ně zeptat, můžete nás kontaktovat způsobem uvedeným v části „Kontaktní údaje“. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými zákony.

V níže uvedené tabulce jsme uvedli právní základy, o které se opíráme pro konkrétní účely zpracování údajů. Přečtěte si prosím tuto tabulku ve spojení s částí „Shromažďování a zpracování osobních údajů“ výše, která poskytuje další informace o kategoriích osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme. Pokud se opíráme o oprávněné zájmy, jde o oprávněné zájmy k naplnění účelu (účelů) zpracování uvedeného (uvedených) v tomto sloupci, nebo jak je uvedeno níže.

Účel(y) Zpracování Kategorie Osobních Údajů Právní Základ
Abychom naplnili nebo dodrželi důvod, proč jste poskytli informace (tj. reakce na dotazy, žádosti o platbu, zpracování objednávek a doručení)
 • Kontaktní a finanční údaje
 • Komerční údaje
 • Profesní údaje
 • Identifikátory
 • Jakékoli další osobní údaje, které sdělíte při dotazování nebo jiné komunikaci s námi
 • Smluvní nezbytnost (například když zpracováváme platební údaje nebo informace o adrese pro účely doručení)
 • Naše oprávněné zájmy (například když odpovídáme na dotaz, který jste nám zaslali)
K poskytování, podpoře, personalizaci a rozvoji našich Webových stránek, produktů a služeb.
 • Informace o činnosti na internetu nebo jiné elektronické síti
 • Kontaktní údaje
 • Identifikátory
 • Komerční údaje
 • Geolokační údaje
 • Odvozené závěry
Naše oprávněné zájmy.
Pro vytvoření, údržbu, přizpůsobení a zabezpečení vašeho účtu u nás.
 • Identifikátory
 • Kontaktní údaje
 • Informace o činnosti na internetu nebo jiné elektronické síti
 • Odvozené závěry
Naše oprávněné zájmy.
Ke zpracování vašich požadavků, nákupů, transakcí a plateb a zabránění transakčním podvodům.
 • Kontaktní a finanční údaje
 • Identifikátory
 • Informace o činnosti na internetu nebo jiné elektronické síti
 • Profesní údaje
 • Odvozené závěry
 • Smluvní nutnost (například zpracování vašich finančních informací v souvislosti s prodejem zboží)
 • Naše oprávněné zájmy
Abychom vám poskytli podporu a odpověděli na vaše dotazy, včetně prošetření a řešení vašich obav a sledování a zlepšování našich odpovědí.
 • Kontaktní a finanční údaje
 • Identifikátory
 • Informace o činnosti na internetu nebo jiné elektronické síti
 • Profesní údaje
 • Odvozené závěry
Naše oprávněné zájmy.
K personalizaci vašeho používání Webových stránek a poskytování obsahu a nabídek produktů a služeb relevantních pro vaše zájmy, včetně cílených nabídek a reklam prostřednictvím našich Webových stránek, stránek třetích stran a prostřednictvím e-mailu nebo textové zprávy.
 • Informace o činnosti na internetu nebo jiné elektronické síti
 • Identifikátory
 • Kontaktní údaje
 • Odvozené závěry
 • Naše oprávněné zájmy, abychom mohli personalizovat vaše používání Webových stránek a poskytovat obsah a nabídky produktů a služeb odpovídající vašim zájmům.
 • Souhlas se zasíláním marketingových materiálů tam, kde to zákon vyžaduje.
Abychom pomohli udržet bezpečnost, zabezpečení a integritu našich Webových stránek, produktů a služeb, databází a dalších technologických aktiv a podnikání.
 • Informace o činnosti na internetu nebo jiné elektronické síti
 • Identifikátory
 • Odvozené závěry
 • Profesní údaje
 • Kontaktní údaje
Naše oprávněné zájmy.
Pro testování, výzkum, analýzu a vývoj produktů, včetně vývoje a zlepšování našich Webových stránek, produktů a služeb.
 • Informace o činnosti na internetu nebo jiné elektronické síti
 • Identifikátory
 • Odvozené závěry
 • Profesní údaje
 • Kontaktní údaje
Naše oprávněné zájmy.
K vyřizování požadavků orgánů činných v trestním řízení a podle požadavků platných zákonů, soudních příkazů nebo předpisů státní správy. Jakékoli údaje požadované na základě platné žádosti nebo právně závazného příkazu orgánů činných v trestním řízení, soudu nebo jiného orgánu státní správy.
 • Dodržování zákonné povinnosti.
 • Oprávněné zájmy.
K účelům popsaným při shromažďování vašich osobních údajů nebo jinak stanoveným v platných zákonech. Jakákoli z výše popsaných kategorií osobních údajů.
  Podle potřeby:

 • Naše oprávněné zájmy.
 • Smluvní nutnost.
 • Dodržování zákonné povinnosti.
 • Souhlas.
K vyhodnocování nebo provádění fúze, prodeje, restrukturalizace, reorganizace, rozpuštění nebo jiného prodeje či převodu některých nebo všech našich aktiv, ať už jako fungujícího podniku nebo v rámci konkurzu, likvidace nebo podobného řízení, v němž jsou mezi převáděnými aktivy i námi uchovávané osobní údaje o uživatelích/spotřebitelích našich Webových stránek. Jakákoli z výše popsaných kategorií osobních údajů.
 • Naše oprávněné zájmy.
 • Dodržení zákonné povinnosti (například v případě konkursu nebo obdobného řízení).
K jiným účelům v zájmu dosahování našich podnikatelských záměrů a cílů. Jakákoli z výše popsaných kategorií osobních údajů.
  Podle potřeby:

 • Naše oprávněné zájmy.
 • Smluvní nutnost.
 • Dodržování zákonné povinnosti.
 • Souhlas.

Pokud se opíráme o souhlas jako o právní základ pro zpracování vašich osobních údajů, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat.

Máte také právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů.

Doplňkové Oznámení pro Obyvatele Kalifornie
V této části doplňujeme popis našich postupů shromažďování a sdílení údajů v jiných částech těchto Zásad ochrany osobních údajů, abychom poskytli doplňkové informace obyvatelům Kalifornie, jejichž osobní údaje společnost Ultragenyx zpracovává v souladu s kalifornským zákonem o ochraně osobních údajů spotřebitelů (dále jen „CCPA“). Upozorňujeme, že tyto doplňkové informace se nevztahují na údaje, které nejsou zpracovávány podle zákona CCPA.

Informace o kategoriích osobních údajů, které můžeme shromažďovat, včetně za posledních 12 měsíců, a zdrojích, ze kterých jsou osobní údaje shromažďovány, naleznete v části „Shromažďování a zpracování osobních údajů“ výše.

Informace o účelech, pro které shromažďujeme osobní údaje, naleznete v části „Použití osobních údajů“ výše. Pro tyto účely můžeme použít všechny kategorie osobních údajů, které shromažďujeme, i když se to může lišit v závislosti na povaze vztahu, který s námi máte. Můžete se také dozvědět o našich postupech uchovávání v části „Doba uchovávání“ výše.

Informace o třetích stranách, kterým jsme zpřístupnili osobní údaje, včetně za posledních 12 měsíců, naleznete v části „Kategorie osobních údajů, které poskytujeme prodejcům a třetím stranám“ výše. Můžeme poskytovat všechny kategorie osobních údajů, které shromažďujeme s těmito třetími stranami, i když se to může lišit v závislosti na povaze vztahu, který s námi máte.

Další informace o právech, která máte a jak tato práva uplatnit, naleznete v části „Práva subjektu údajů“ výše.

Žádost o uplatnění práva souvisejícího s vašimi osobními údaji můžete podat pouze vy nebo někdo ze zákona oprávněný jednat vaším jménem. Pokud chcete podat žádost jako oprávněný zástupce jménem obyvatele Kalifornie, můžete použít výše uvedené způsoby podání. V rámci našeho ověřovacího procesu vás můžeme požádat, abyste nám poskytli důkaz, že jste byli oprávněni obyvatelem Kalifornie, jehož jménem žádost podáváte, což může zahrnovat podepsané povolení poskytnuté tímto obyvatelem Kalifornie.

Zásady Ochrany Osobních Údajů o Zdravotním Stavu Spotřebitele ve Státě Nevada a Washington
Některé kategorie údajů, které shromažďujeme, používáme a sdílíme podle těchto Zásad Ochrany Osobních údajů, lze považovat za „údaje o zdravotním stavu spotřebitele“. Informace o těchto kategoriích osobních údajů, zdrojích, ze kterých osobní údaje shromažďujeme, a kategoriích třetích stran a přidružených společností, kterým osobní údaje sdělujeme, naleznete ve výše uvedených oddílech.

V souladu s platnými zákony mohou mít obyvatelé Nevady a Washingtonu následující práva popsaná výše v části „Práva subjektu údajů“ s ohledem na jejich údaje o zdravotním stavu spotřebitele. Kromě toho mohou mít následující další práva:

 • Právo Odvolat Souhlas se Sdílením Údajů o Zdravotním Stavu Spotřebitele: V souladu s platnými zákony můžete mít právo odvolat souhlas s některými činnostmi, které zahrnují naše shromažďování a sdílení vašich údajů o zdravotním stavu spotřebitele. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním.
 • Právo Ukončit Shromažďování a Sdílení Údajů o Zdravotním Stavu Spotřebitele: V souladu s platnými zákony můžete mít právo nám dát pokyn, abychom zastavili určité činnosti, které zahrnují shromažďování a sdílení vašich údajů o zdravotním stavu spotřebitele.

Chcete-li uplatnit jakékoli právo, které můžete mít, odešlete žádost, jak je uvedeno v části “Práva subjektu údajů“ výše.

V souladu s platnými zákony se můžete proti našemu rozhodnutí o vašich žádostech subjektu údajů odvolat. Kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese [email protected]. Přiložte kopii rozhodnutí, proti kterému se chcete odvolat, nebo uveďte jiný konkrétní odkaz na toto rozhodnutí.