PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt: 17Aug2020

Gelieve Door te Lezen Vooraf deze Website te Gebruiken

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. met geregistreerde kantoren op 60 Leveroni Court, Novato, CA 94949 (hierna “Ultragenyx” of “we” of “ons” of “onze”) respecteert de privacy van bezoekers van haar websites en waardeert het vertrouwen van haar bezoekers, partners, patienten en medewerkers.

Dit Privacybeleid stelt Ultragenyxpraktijken betreffende de verzameling, het gebruik en de bekendmaking van persoonlijke gegevens door deze site vast (de “Website”) alsmede de rechten met betrekking tot dit sort informatie. Bij gebruik van de Website, erkent u dat Ultragenyx mag uw persoonlijke gegevens verwerken, zoals in dit Privacybeleid omschreven. Gelieve het geheel Privacybeleid door te lezen vooraf deze Website te gebruiken of vooraf persoonlijke gegevens aan Ultragenyx in te dienen door deze Website.

Gegevensverzameling en Gebruik

Toen u uw persoonlijke gegevens vrijwillig indient (met inbegrip –maar niet beperkt-van uw naam, adres, telefoonnummer en email adres en relatie met Ultragenyx product of programma), Ultragenyx opslaat en verwerkt deze informatie in een electronische database. Ultragenyx mag deze informatie gebruiken als een middle om met u in contact te komen om meer informatie te krijgen als het nodig is, om uw verzoeken te voldoen, deze site te verbeteren, uw deelname in een competitie of promotie te beheren of om u van informatie of communicatie die u al verzocht hebt te voorzien of additionele informatie die Ultragenyx gelooft dat interresant voo u is. Ultragenyx mag deze informatie gebruiken binnen het vennootschap om marketingstudie en analyses voor intern gebruik te verrichten, conform de toepasselijke wet.
Onze Website gebruikt ook cookies en andere technologieen om automatisch informatie over de manier waarop u de Website gebruikt te verzamelen. Voor meer informatie over de manier waarop we en derde partijen de cookies op onze Website gebruiken, gelieve ons Cookiebeleid te zien.

We combineren de informatie die we krijgen toen u onze Website met andere informatie we hebben verzameld bezoekt, met inbegrip van andere informatie die we door u hebben gekregen en informatie gekregen door publieke en commerciele beschikbare bronnen.

Conform de toepasselijke wet, de wettelijke gronden waarop Ultragenyx uw persoonlijke gegevens verwerkt zijn de volgende:

  • Noodzakelijk voor de legitieme belangen van Ultragenyx alsmede de bovenvermelde doelen, om aan u Ultragenyxcommunicatie aan te passen en door te gaan met het uitbreiden en verbeteren van Ultragenyxdiensten:
  • Noodzakelijk voor de naleving van Ultragenyx wettelijke verplichtingen
  • Uitgevoerd met uw toestemming of onder uw leiding, die u kunt eens herroepen, hoewel in dit geval het kan nodig zijn sommige informatie te behouden om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of om onze rechten en belangen te beschermen.

Als u dan geen vaste informatie aan ons verleent, in enkele omstandigheden, zullen we misschien niet in staat zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of om aan u de verzochte diensten te verlenen. We zullen jullie vertelen over de gevolgen van het niet verlenen van vaste informatie.

Het delen van gegevens

We zijn toegewijd uw vertrouwen te onderhouden en we willen dat jullie verstaan wanneer en met wie we mogen de verzamelde informatie delen. We delen uw persoonlijke gegevens met de volgende derden:

  • Gerechtigde V.S. en andere buitenlandse derde verkopers en dienstenleveranciers. We mogen uw informatie delen met derde verkopers en dienstenleveranciers die ons helpen met gespecialiseerde diensten, met inbegrip van facturering, verwerking van betalingen, klantenservice, emailinzetten, business analytics, marketing, adverteren, prestatietoezichtinformatie, hosting en data verwerking.
  • Bedrijfspartners. We mogen uw informatie delen met onze bedrijfspartners die onderworpen aan dit beleid zijn voor de bovenvermelde doelen.
  • Bedrijfsoverdrachten. We mogen uw informatie delen in verband met een afgerond of een voorgenomen bedrijfstransactie, zoals het verkopen van het geheel of van deel van Ultragenyx, een fusie, consolidatie, verkoop van active of het onwaarschijnlijke geval van faillissement.
  • Wettelijke doeleinden. We mogen informatie vrijgeven om op dagvaardingen te beantwoorden, op gerechtelijke bevelen, gerechtelijke vervolging, rechtshandhavingsverzoeken, rechtsvorderingen of regeringsonderzoeken, of anders zoals vereist of toegelaten is door de toepasselijke wet en om de rechten, belangen, gezondheid, zekerheid en veiligheid van Ultragenyx, van onze partners, van de gebruikers of van het publiek te beschermen.
  • Met uw toestemming of onder uw leiding. We mogen uw informatie delen voor elk ander doel aan u bekendgemaakt intertijd we informatie verzamelen of op grond van uw toestemming of leiding. Toen u informatie kiest te posten in de vorm van publieke commentaren deze informatie zal toegankelijk voor de leden van het publiek zijn.

Daarenboven, Ultragenyx mag verzamelde, niet persoonlijke identificeerbare en andere informatie over gebruikers met derden delen voor wettelijke zakelijke doeleinden, met inbegrip van commerciele doeleinden, maar in zulke gevallen u of een andere persoon zal niet geidentificeerd worden.

Internationale gegevensoverdracht

Ultragenyx is een vennootschap gevestigd in de V.S. en uw gebruik van onze Website en Dienst zal de overdracht, het opslaan en de verwerking van uw persoonlijke data in V.S. betekenen.

Ultragenyx overdraagt uw persoonlijke data aan een derde of oversees alleen als het niveau van bescherming bevredigend is en ook in staat de integriteit en veiligheid van de onder verwerking informatie te beschermen, conform de toepasselijke privacy-endatabescherming wet.

Alleen voor de ingezetenen in de E.U.:Enkele van deze recipienten van de door ons verzamelde informatie zijn gevestigd buiten de Europese Unie, met inbegrip van landen die waarschijnlijk niet verlenen hetzelfde niveau van databescherming als in de E.U. Ultragenyx zal de passende maatregelen nemen om te verzekeren dat deze recipienten gebonden aan geheimhoudingsplichten zijn en we toepassen maatregelen als Standard Contractual Clauses, goedgekeurd door de Europese Commissie om te verzekeren dat alle overgedragen persoonlijke data, beschermed en veilig blijft. Een afschift van deze clausules kan verkregen worden door een contact met ons op het adres in de onderstaande lijst in “Contact Informatie” sectie.

Data van kinderen

We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van minderjarigen in uw jurisdictie zonder ouderlijke toestemming, tenzij het door de wet toegestaan is. Als we eracher komen dat een minderjarige aan ons persoonlijke data verleent heeft, we zullen ze verwijderen, conform de toepasselijke wet.

Bezoekers onder de meerderjarigheid in uw jurisdictie, moeten ouderlijke toestemming krijgen voordat ze op deze Website registeren of voordat ze persoonlijke data verzenden, in online discussies deelnemen of toestemming aan deze Website indienen. Tenzij anders gespecificeerd, u moet ten minste de leeftijd van de meerderjarigheid in uw jurisdictie hebben om deel te nemen in een online promotie of competitie. Ultragenyx mag beperken de vaardigheid van enige bezoeker toestemming in te dienen of enig deel van de Website te bereiken naar Ultragenyx’ eigen goeddunken.

Uw rechten

Conform de toepasselijke wet, hebt u misschien het recht te verzoeken om zich af te melden van het ontvangen van commerciele email berichten door ons. U kunt dit recht uitoefenen door instructies te volgen die op zulke berichten staan.

Conform de toepasselijke wet, hebt u misschien het recht te verzetten of beperking te verzoeken in de verwerking van uw persoonlijke gegevens alsmede het recht om toegang tot, rectificatie, verwijdering en draagbaarheid van uw persoonlijke gegevens te verzoeken. Waaraan Ultragenyx uw informatie op grond van uw toestemming gebruikt, hebt u het recht uw toestemming eens terug te nemen zonder de legitimiteit van de verwerking, op grond van uw toestemming voor de intrekking, te beinvloeden. Verzoeken moeten schriftelijk ingrediend worden aan het adres in de lijst hieronder in “Contact Informatie” sectie.

U hebt ook het recht een klacht in te dienen op grond van uw gegevensbeschermingbevoegdheid en wanneer voorzien onder de toepasselijke wet, vergoeding te eisen van de schade u hebt geleden als gevolg van onwettige verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Een lijst van alle E.U. gegevensbeschermingautoriteiten en de contactgegevens daarvan is beschikbaar op de Europese Gegevensbeschermingbord Website op: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Veiligheid

Ultragenyx zal redelijke en toepasselijke technische, administratieve en materiele vrijwaringsmaatregelen toepassen, die ontworpen zijn om de door haar websites verzamelde informatie te beschermen tegen verlies, interferentie, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Ultragenyx onderhoudt redelijke procedure om te helpen verzekeren dat zulke gegevens zijn betrowbaar voor opzettelijk gebruik en zijn ook exact, volledig en actueel en wenst te verzekeren dat de dienstverleners daarvan hetzelfde doen. Evenwel, wees u ervan bewust dat er is altijd risico als het om gegevens indienen bij Internet gaat. We kunnen niet garanderen dat de veiligheid van onze database 100% zeker blijft van onwettige vervalsing of “hacking”.

Gegevensopslag

Ultragenyx zal uw gegevens bewaren voor een redelijke tijd zodat we met u kunnen communiceren, aan u verzochte diensten verlenen, bedrijfsgegevens voor audit doeleinden bewaren of aan gegevensbewaring voorwaarden volgens de wet voldoen, verdedigen of rechtsvorderingen indienen en omgaan met alle zoekopdrachten of klachten die u wellicht hebt.

Links aan Sites van Derden

Voor het gemak van onze bezoekers, onze sites momenteel bevatten links voor een aantal van andere (non-Ultragenyx) sites waarvoor we geloven dat ze nuttige informatie kunnen aanbieden. Zulke sites vormen geen bekrachting door Ultragenyx van die andere sites, de daarin weergegeven inhoud of de personen of de entiteiten verbonden daarmee.

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op die sites. U kunt rechtstreeks met die sites contact opnemen voor informatie op hun privacybeleid, vertrouwelijkheidovereenstemmingen en gegevensverzameling/distributie procedure.

Gelieve eraan te denken dat verbonden non-Ultragenyx sites kunnen ook cookies gebruiken. Ultragenyx kan niet het gebruik van cookies door die non-Ultragenyx sites controleren. Wij willen ook dat u weet dat toen u door dit Website aan een andere website verbindt, die site kan de vaardigheid hebben te erkennen dat u uit een Ultragenyx site gekomen bent. Als u wilt niet andere websites te weten dat u op deze site geweest bent, wij adviseren u niet de verstrekte op onze site links te gebruiken. Als u vragen hebt over hoe de sites van derden cookies gebruiken, u kunt met zulke derden rechtstreeks in contact te komen.

Contactinformatie

Als u vragen hebt, opmerkingen of bedenkingen over hoe uw persoonlijke gegevens afgehandeld door dit Website worden, kunt u contact met ons opnemen op:

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
60 Leveroni Court,
Novato, CA 94949
E-mail: [email protected]

Onze gegevensbeschermingofficier kan ook gecontacteerd worden per email op: [email protected] en per post op hetzelfde adres hierboven, geadresseerd ter attentie van de Gegevensbeschermingofficier.

Wijzigingen

Ultragenyx mag dit beleid eens wijzigen, daarom moet u het wellicht nakijken elke keer u onze Website bezoekt.

Mededeling aan de bewoners van California – Uw California Privacyrechten

Deze sectie aanvult de omschrijving van onze informatieverzameling en verdelingspractijken elders in dit Privacybeleid om aan California bewoners openbaarmakingen te bieden, van wie de persoonlijke gegevens Ultragenyx verwerkt conform de California Consument Privacy Akte (“CCPA”). Gelieve eraan te denken dat deze openbaarmakingen zijn niet van toepassing aan informatie die niet verwerkt onder de CCPA is.

Tijdens de vorige 12 maanden, Ultragenyx heeft verzameld, gebruikt en gedeeld de categorieen van persoonlijke informatie omgeschreven hierboven in dit Privacybeleid. Bijvoorbeeld, dat kan identifiers bevatten (b.v. email adressen, IP adressen en mobile apparaat identifiers), gezondheidsinformatie, demografische informatie en internet of andere electronischnetwerk activiteitsinformatie. Dit kan ook gevolgtrekkingen bevatten die we uit de verzamelde informatie trekken. Gelieve de “Gegevensverzameling en Gebruik” en andere relevante secties van dit Privacybeleid te zien voor meer gedetailleerde informatie.

Zoals beschreven in de relevante secties van dit Privacybeleid en ons apart Cookiebeleid, wij maken bekend en beschikbaar persoonlijke informatie aan derden op verschillende manieren, met inbegrip van toelaten derden die aan ons analytics en andere diensten verlenen, om informatie door cookies en andere soortgelijke technologieen te verzamelen. Wij behandelen dit niet als een verkoop van persoonlijke informatie voor staatsrechtsdoelstellingen, hoewel u de keuzen hebt die we voor u beschrijven in dit Privacybeleid en ons Cookiebeleid.

Onder de CCPA, hebben bewoners van California vaste rechten op transparantie en op toegang en om persoonlijke informatie te verwijderen. U kunt deze rechten uitoefenen, door contact met ons op te nemen, zoals aangegeven onder “Contactinformatie” hierboven of door te bellen 1-888-756-8657. Wij zullen niet verschillende prijzen in uw rekening brengen of diensten van verschillende kwaliteit leveren, tenzij deze verschillen verbonden zijn aan uw informatie of anders door de wet toegelaten zijn. Toen we uw verzoek ontvangen, we mogen het bevestigen door adequate informatie te verzoeken om uw identiteit vast te stellen, inbegrepen u aanvullende informatie te vragen. Als u een bij het California Staatsecretariaat geregisteerd agent wilt gebruiken om uw rechten uit te oefenen, we kunnen bewijs vragen dat u aan deze agent wel een volmacht verleent hebt of dat de agent anders geldige schriftelijke bevoegdheid heeft om verzoeken in te dienen om rechten namens u uit te oefenen.

Sommige webbrowsers zenden “niet volgen” signalen aan websites. Vanwege verschillen in hoe webbrowsers deze functie opnemen en inschakelen, het is niet altijd duidelijk of gebruikers ten doel hebben deze signalen doorgegeven te worden of ze zijn zich er zelfs van bewust. Wij ondernemen momenteel geen actie als antwoord op deze signalen.