PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt: 14 februari 2024

Lees dit Aandachtig Voordat u Deze Website Gebruikt.

Ultragenyx Pharmaceutical Inc., gevestigd te 60 Leveroni Court, Novato, CA 94949 Verenigde Staten (hierna “Ultragenyx” of “wij” of “ons” of “onze”) respecteert de privacy van bezoekers van zijn websites en hecht waarde aan het vertrouwen van zijn klanten, partners, patiënten en medewerkers.

Dit Privacybeleid beschrijft de praktijken van Ultragenyx met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens via deze website (de “Website”), en de rechten die u hebt met betrekking tot dergelijke gegevens. Door gebruik te blijven maken van de Website erkent u dat Ultragenyx uw persoonsgegevens verwerkt zoals beschreven in dit Privacybeleid. Lees dit Privacybeleid in zijn geheel door voordat u deze Website gebruikt of persoonsgegevens via deze Website aan Ultragenyx verstrekt.

Als u ons persoonsgegevens over een ander persoon verstrekt, verklaart u dat u bevoegd bent om dit te doen en ons toestemming te geven om de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Dit Beleid is niet van toepassing op personeelsgerelateerde persoonsgegevens die worden verzameld van in Californië gevestigde werknemers, sollicitanten, contractanten of vergelijkbare personen (zie CCPA-Kennisgeving voor Personeel).

Verzameling en Verwerking van Persoonsgegevens

We hebben de volgende categorieën persoonsgegevens van consumenten verzameld, waaronder in de afgelopen twaalf (12) maanden:

Categorie Voorbeelden Verzameld
1. Identificatiegegevens, zoals naam, alias, online identificatiegegevens, accountnaam, fysieke kenmerken of beschrijving Wij verzamelen namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en accountnamen (gezamenlijk “Contactgegevens”) van patiënten, mantelzorgers, zorgverleners (HCP’s, Health Care Professionals) en anderen wanneer u met ons communiceert of om onze producten en diensten aan te bieden. We verzamelen identificatiegegevens van zorgverleners, zoals licentienummer en NPI-nummer, voor de naleving van regelgeving. Van onze aandeelhouders verzamelen we de informatie die nodig is voor naleving van de regelgeving en communicatie, zoals naam, adres, burgerservicenummer en e-mailadres. Van onze HCP-aandeelhouders verzamelen we ook het type arts(bijv. MD, DO), hun specialisme en licentie- en NPI-nummers. Wij kunnen automatisch uw IP-adres verzamelen wanneer u onze Websites bezoekt om onze producten, diensten en communicatie te verbeteren (zie Meer over cookies hieronder). Ja
2. Contactgegevens en financiële informatie, zoals telefoonnummer, adres, e-mailadres, financiële gegevens We verzamelen namen, Contactgegevens en professionele banden van HCP’s om onze producten en diensten te leveren en te promoten, subsidieaanvragen te verwerken en voor de andere zakelijke doeleinden die hieronder worden vermeld. We verzamelen namen, Contactgegevens, fysieke kenmerken of beschrijvingen van patiënten en mantelzorgers en andere informatie voor het leveren en verbeteren van onze producten, diensten en communicatiemiddelen en voor veiligheids- en kwaliteitsdoeleinden en de andere zakelijke doeleinden die hieronder worden vermeld. Ja
3. Medische informatie en informatie over de ziektekostenverzekering Wir erheben die medizinischen Daten von Patienten und Betreuern, um unsere Produkte, Dienstleistungen und Kommunikation anzubieten und zu verbessern, sowie aus Gründen der Sicherheit, der Qualität und zu den unten aufgeführten anderen Geschäftszwecken. Ja
4. Kenmerken van beschermde classificaties onder staats- of federale wetgeving, zoals leeftijd, geslacht, ras, fysieke of mentale gezondheidstoestand en burgerlijke staat We verkrijgen informatie over leeftijd, geslacht, taalvoorkeuren en diagnosecodes van patiënten om de kwaliteit en veiligheid van onze producten te verbeteren en voor de andere zakelijke doeleinden die hieronder worden vermeld. Ja
5. Commerciële informatie, zoals transactiegegevens, betalingsgegevens, informatie over belastinginhouding en aankoopgeschiedenis We verkrijgen transactiegegevens met betrekking tot onze producten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze producten en diensten te verbeteren en voor de andere zakelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, belastingaangiften, jaarinkomen, informatie over eigen bijdrage en verzendgegevens. Ja
6.Informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten, zoals browsergeschiedenis, zoekgeschiedenis en interacties met onze Websites of advertenties We verzamelen informatie over de manier waarop zorgverleners, patiënten en andere bezoekers onze Websites, merken of producten doorzoeken. We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën die bezoekers kunnen identificeren. (Zie Meer over cookies hieronder.) Ja
7.Geolocatiegegevens, zoals de locatie van het apparaat We verzamelen en gebruiken algemene locatiegegevens om ons productaanbod te verbeteren, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en voor de andere zakelijke doeleinden die hieronder worden vermeld. Ja
8.Beroeps- of werkgerelateerde informatie, zoals specialiteit, opleidingsgeschiedenis, beroepskwalificaties, werkgeschiedenis en vorige werkgever We kunnen informatie verkrijgen over de institutionele banden en andere professionele informatie van zorgverleners om onze producten en diensten aan te bieden en voor de andere zakelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. We kunnen informatie over werkgevers verkrijgen voor verzekeringsdoeleinden. Ja
9.Audio-, elektronische, visuelle und ähnliche Informationen, wie Telefon- und Videoaufzeichnungen; Als u ons belt, kunnen we een audio-opname van het telefoongesprek met u of van de voicemail verzamelen om onze diensten te verbeteren. We kunnen ook sms- of belgegevens verzamelen. Als u ervoor kiest om die te verstrekken, kunnen we ook de uitspraak van uw naam verzamelen. Ja
10. Gevolgtrekkingen die worden gemaakt uit een van de bovengenoemde persoonsgegevens om een profiel of samenvatting te maken over bijvoorbeeld de voorkeuren en kenmerken van een persoon We kunnen informatie verzamelen die iemands voorkeuren, kenmerken of gedrag weergeeft om onze producten of diensten te verbeteren of te promoten of voor andere zakelijke doeleinden zoals hieronder beschreven. Ja

Sommige informatie die we verzamelen kan in bepaalde omstandigheden worden beschouwd als Gevoelige Persoonsgegevens, waaronder:

 • Door de overheid afgegeven identificatiegegevens (burgerservicenummer, rijbewijs, staatsidentificatiekaart of paspoortnummer).
 • Volledige toegangsgegevens voor accounts (gebruikersnamen, rekeningnummers of kaartnummers in combinatie met vereiste toegangs-/beveiligingscode of wachtwoord).
 • Nauwkeurige geolocatie.
 • Ras of etnische afkomst
 • Religieuze of filosofische overtuigingen.
 • Lidmaatschap van de vakbond.
 • Genetische gegevens.
 • Inhoud van post, e-mail- of sms-berichten.
 • Informatie over gezondheid, seksleven of seksuele geaardheid.

Wij verzamelen Gevoelige Persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We gebruiken bijvoorbeeld Gevoelige Persoonsgegevens om de producten en diensten te leveren waar u om vraagt, zoals om u in te schrijven in patiënthulpprogramma’s en gerelateerde e-maillijsten, als u ons daarom vraagt, of voor doeleinden waaruit geen kenmerken over u kunnen worden opgemaakt. In het geval dat we Gevoelige Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of onthullen we Gevoelige Persoonsgegevens voor geen ander doeleinde dan die welke door de toepasselijke wetgeving zijn toegestaan.

Bronnen Waaruit we Persoonsgegevens Verzamelen
We kunnen de hierboven vermelde categorieën persoonsgegevens verkrijgen uit de volgende categorieën bronnen:

 • Rechtstreeks van u. Bijvoorbeeld uit formulieren die u invult of producten en diensten die u aanschaft.
 • Indirect van u. Bijvoorbeeld door uw handelingen op onze Websites te registreren met behulp van cookies.
 • Van derde dienstverleners. We verkrijgen bijvoorbeeld demografische gegevens van een derde dienstverlener die wij voor marketinganalyses kunnen gebruiken.
 • Van zorgverleners. We kunnen bepaalde persoonsgegevens verkrijgen als een zorgverlener ons een melding doet over een van onze producten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 • Andere Βronnen. Met inbegrip van advertentienetwerken; internetserviceproviders; leveranciers van gegevensanalyses; overheidsinstanties; besturingssystemen en platforms; sociale netwerken; of gegevensmakelaars.

Gebruik van Persoonsgegevens
We kunnen de persoonsgegevens die we verzamelen gebruiken of vrijgeven voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Om te voldoen aan de reden waarom u de informatie hebt verstrekt (d.w.z. reageren op vragen, betalingsverzoeken, verwerking van bestellingen en leveringen);
 • Om onze Website, producten en diensten aan te bieden, te ondersteunen en te ontwikkelen;
 • Om uw account bij ons aan te maken, te onderhouden, aan te passen en te beveiligen;
 • Om uw aanvragen, aankopen, transacties en betalingen te verwerken en transactiefraude te voorkomen;
 • Om u ondersteuning te bieden en te reageren op uw vragen, met inbegrip van het onderzoeken en afhandelen van uw zorgen en het controleren en verbeteren van onze antwoorden;
 • Om uw ervaring met de Website te personaliseren en om inhoud en product- en dienstenaanbiedingen te leveren die relevant zijn voor uw interesses, inclusief gerichte aanbiedingen en advertenties via onze Website, sites van derden en via e-mail of sms (met uw toestemming, indien wettelijk vereist);
 • Om de veiligheid, beveiliging en integriteit van onze Website, producten en diensten, databases en andere technologische middelen en activiteiten te handhaven;
 • Voor testen, onderzoek, analyse en productontwikkeling, inclusief het ontwikkelen en verbeteren van onze Website, producten en diensten;
 • Om te reageren op aanvragen van wetshandhavingsinstanties en, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, een gerechtelijk bevel of overheidsvoorschriften;
 • Zoals aan u is gemeld bij het verzamelen van uw persoonsgegevens of zoals anderszins uiteengezet in de toepasselijke wetgeving;
 • Om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als goedlopend bedrijf of in het kader van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij persoonsgegevens in ons bezit over onze gebruikers/consumenten van onze Website deel uitmaakt van de overgedragen activa;
 • Anderszins bij het verwezenlijken van onze zakelijke doelen en doelstellingen

Categorieën Persoonsgegevens die we Vrijgeven aan Verkopers en Derden
We verbinden ons ertoe om uw vertrouwen behouden en we willen dat u weet wanneer en met wie we de informatie die we verzamelen kunnen delen. De derde partijen waarmee we uw persoonsgegevens kunnen delen, zijn onder andere:

 • Geautoriseerde Amerikaanse en overige buitenlandse derde leveranciers en dienstverleners. We kunnen uw gegevens delen met derde leveranciers en dienstverleners die ons helpen met gespecialiseerde diensten, waaronder facturering, verwerking van betalingen, klantenservice, e-mailverzending, bedrijfsanalyses, marketing, reclame, prestatiebewaking, hosting en gegevensverwerking.
 • Gelieerde ondernemingen. We kunnen uw informatie delen met onze gelieerde ondernemingen die onder dit beleid vallen voor de hierboven beschreven doeleinden.
 • Bedrijfsoverdrachten. Wij kunnen uw gegevens delen in verband met een afgeronde of voorgestelde bedrijfstransactie, zoals de verkoop van (een deel van) Ultragenyx, een fusie, consolidatie, verkoop van activa of in het onwaarschijnlijke geval van een faillissement.
 • Juridische doeleinden. Wij kunnen informatie openbaar maken om te reageren op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen, juridische procedures, aanvragen van wetshandhavingsinstanties, juridische claims of onderzoeken van de overheid, of zoals anderszins vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en om de rechten, belangen, gezondheid, veiligheid en beveiliging van Ultragenyx, onze partners, gebruikers of het publiek te beschermen en verdedigen.
 • Met uw toestemming of op uw aanwijzing. We kunnen informatie delen voor andere doeleinden die aan u worden bekendgemaakt op het moment dat we de informatie verzamelen of op basis van uw toestemming of aanwijzing. Wanneer u ervoor kiest om informatie te plaatsen in de vorm van openbare opmerkingen, is deze informatie toegankelijk voor het publiek.

We kunnen de informatie die we over u hebben overdragen in het geval we onze activiteiten of activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen (inclusief in het geval van een fusie, overname, joint venture, reorganisatie, ontbinding, liquidatie of andere bedrijfsherstructurering).

Bovendien kan Ultragenyx geaggregeerde, niet-persoonlijk identificeerbare statistische gegevens en andere informatie over gebruikers delen met derden voor legitieme zakelijke doeleinden, waaronder commerciële doeleinden, maar in dergelijke gevallen zal uw identiteit of die van een ander specifiek individu niet traceerbaar zijn.

We geven geen persoonsgegevens van onze gebruikers door aan derden voor hun direct-marketingdoeleinden.

We verkopen of delen geen persoonsgegevens voor cross-context gedragsreclame (gerichte reclame).

Automatisch Verzamelen en Gebruiken van Informatie
Onze Website maakt ook gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën om automatisch informatie te verzamelen over hoe u de Website gebruikt. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe wij en derden cookies gebruiken op onze Website.

We combineren de informatie die we ontvangen wanneer u onze Website bezoekt met andere informatie die we hebben verzameld, waaronder andere informatie die we van u hebben ontvangen en informatie uit openbare en commercieel beschikbare bronnen.

Do-Not-Track-Signalen en Vergelijkbare Mechanismen
Sommige mobiele en webbrowsers geven Do-Not-Track-signalen door aan websites. Vanwege verschillen in de manier waarop webbrowsers deze functie integreren en activeren, is het niet altijd duidelijk of gebruikers willen dat deze signalen worden verzonden, en of ze zich er zelfs maar bewust van zijn. Op dit moment ondernemen we geen actie naar aanleiding van deze signalen.

Rechten van Betrokkenen
In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving hebt u mogelijk het recht om een opt-out aan te vragen voor het ontvangen van commerciële e-mailberichten van ons. U kunt dit recht uitoefenen door de instructies in deze e-mailberichten te volgen

Mogelijk beschikt u bepaalde aanvullende rechten op grond van lokale wetgeving. Deze kunnen zijn:

 • Recht op Toegang of Kennisneming
  U kunt het recht hebben om te weten welke persoonsgegevens we over u hebben verzameld, in sommige gevallen ook in een draagbaar formaat, en om bepaalde informatie te ontvangen over de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens.
 • Recht op Verwijdering:
  U kunt het recht hebben om te vragen dat we uw persoonsgegevens die we van u hebben verzameld en bewaard, verwijderen.
 • Recht op Correctie:
  U kunt ons verzoeken om onjuiste persoonsgegevens die wij over u bewaren te corrigeren.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u een verzoek indienen door:

Alleen u, of iemand die wettelijk bevoegd is om namens u te handelen, kan een verzoek indienen om een recht met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen. Deze rechten zijn niet absoluut. We kunnen bijvoorbeeld niet reageren op uw verzoek of u persoonsgegevens verstrekken, als we uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek in te dienen niet kunnen verifiëren en niet kunnen bevestigen dat de persoonsgegevens op u betrekking hebben.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u uw verzoek richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming op [email protected], die uw bezorgdheid zal onderzoeken. Voeg een kopie van de beslissing waartegen u in beroep wilt gaan, of maak een specifieke verwijzing ernaar.

We zullen u niet discrimineren voor het uitoefenen van uw rechten en keuzes, hoewel bepaalde functionaliteit en functies die beschikbaar zijn op de Website kunnen veranderen of niet meer voor u beschikbaar kunnen zijn. Elk verschil in de diensten is gerelateerd aan de geleverde waarde.

Bewaarperiode
We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig of toegestaan is in het licht van het doel of de doelen waarvoor ze zijn verkregen. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen zijn onder andere:

 1. hoe lang we een lopende relatie met u hebben en de diensten aan u leveren;
 2. of er een wettelijke verplichting is waaraan wij zijn onderworpen; en
 3. (iii) of het bewaren van gegevens raadzaam is in het licht van onze juridische positie (zoals met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of wettelijk verplichte onderzoeken).

Internationale Gegevensoverdracht
Ultragenyx is een bedrijf dat gevestigd is in de VS, en uw gebruik van onze Website en diensten zal gepaard gaan met de overdracht, opslag en verwerking van uw persoonsgegevens in de VS. Ultragenyx geeft uw persoonsgegevens alleen door aan derden of naar het buitenland wanneer het ervan overtuigd is dat er adequate beschermingsniveaus zijn om de integriteit en veiligheid van de verwerkte gegevens te beschermen, in overeenstemming met de geldende privacy- en gegevensbeschermingswetgeving.

Alleen voor Personen die Woonachtig Zijn in de Europese Economische Ruimte (“EER”) en het Verenigd Koninkrijk (“VK”): Sommige ontvangers van de informatie die we verzamelen bevinden zich buiten de EER en het VK, waaronder in landen die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als in het land waar u woont. Indien Ultragenyx onderworpen is aan de AVG in de EU of het Britse equivalent daarvan, zal Ultragenyx passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat dergelijke ontvangers gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht en dat wij maatregelen implementeren zoals door de Europese Commissie goedgekeurde Modelcontractbepalingen, om ervoor te zorgen dat alle overgedragen persoonsgegevens beschermd en veilig blijven. Een kopie van deze bepalingen kan worden verkregen door contact met ons op te nemen op het adres dat hieronder wordt vermeld in het gedeelte “Contactgegevens”.

Gebruik door Minderjarigen
We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving in uw rechtsgebied zonder ouderlijke toestemming, tenzij dit wettelijk is toegestaan. Als we ontdekken dat een minderjarige ons persoonsgegevens heeft verstrekt, verwijderen we deze in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We verkopen of delen niet bewust persoonsgegevens van consumenten jonger dan zestien jaar voor cross-context gedragsreclame.

Bezoekers die jonger zijn dan de wettelijke meerderjarigheidsleeftijd in uw rechtsgebied moeten toestemming hebben van hun ouder of voogd voordat ze zich op deze Website registreren, persoonsgegevens versturen, deelnemen aan online discussies of inhoud verzenden naar deze Website. Tenzij anders aangegeven, moet u ten minste meerderjarig zijn in uw rechtsgebied om deel te nemen aan een online promotie of wedstrijd. Ultragenyx mag geheel naar eigen goeddunken de mogelijkheid van bezoekers beperken om inhoud te verzenden naar of toegang te krijgen tot enig deel van de Website.

Beveiliging
Ultragenyx zal redelijke en passende technische, administratieve en fysieke voorzorgsmaatregelen treffen om de via zijn Websites verzamelde informatie te beschermen tegen verlies, interferentie, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Ultragenyx hanteert ook redelijke procedures om ervoor te zorgen dat dergelijke gegevens betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik en accuraat, volledig en actueel zijn, en wil ervoor zorgen dat zijn dienstverleners hetzelfde doen. Houd er echter rekening mee dat er altijd een zeker risico verbonden is aan het verzenden van gegevens via het internet. Geen enkele maatregel is ooit 100% effectief. We kunnen niet garanderen dat de beveiliging van onze database 100% veilig is tegen illegale manipulatie of “hacken”. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de beveiliging van een account dat u bij ons hebt, in gevaar is gebracht), breng ons dan onmiddellijk op de hoogte in overeenstemming met het gedeelte “Contactgegevens” hieronder.

Koppeling naar Websites van Derden
Voor het gemak van onze bezoekers bevatten onze sites momenteel koppelingen naar een aantal andere (niet-Ultragenyx)-sites waarvan wij denken dat ze nuttige informatie kunnen bieden. Dergelijke koppelingen betekenen niet dat Ultragenyx deze andere websites, de inhoud ervan of de personen of entiteiten die ermee verbonden zijn, onderschrijft. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op die sites. U dient rechtstreeks contact op te nemen met deze sites voor informatie over hun privacybeleid, vertrouwelijkheidsovereenkomsten en procedures voor het verzamelen en verspreiden van gegevens.

Houd er rekening mee dat gekoppelde niet-Ultragenyx-sites ook cookies kunnen gebruiken. Ultragenyx heeft geen controle over het gebruik van cookies door deze niet-Ultragenyx-sites. Wij willen u ook laten weten dat wanneer u vanaf deze Website een koppeling volgt naar een andere website, die website de mogelijkheid kan hebben om te herkennen dat u van een Ultragenyx-site afkomstig bent. Als u niet wilt dat andere websites weten dat u op deze Website bent geweest, raden wij u aan de koppelingen op onze site niet te gebruiken. Als u vragen hebt over de manier waarop sites van derden cookies gebruiken, moet u rechtstreeks contact opnemen met deze derden.

Contactgegevens
Als u vragen of opmerkingen heeft over deze kennisgeving, de manieren waarop Ultragenyx uw gegevens verzamelt en gebruikt zoals hier beschreven, uw keuzes en rechten met betrekking tot dergelijk gebruik, of als u uw rechten wilt uitoefenen onder Californische of andere wetten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via:

Telefon: 1-888-756-8657

Webformular: https://privacyrequest.ultragenyx.com/

E-Mail: [email protected]

Postadres:
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
60 Leveroni Court,
Novato, CA 94949

U kunt ook via e-mail contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op [email protected] en per post op hetzelfde adres als hierboven, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming.

Neem contact op met [email protected] en 1-888-756-8657 als u toegang wilt tot dit Beleid in een alternatieve vorm vanwege een handicap.

Modifikationen
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinie nach unserem Ermessen und jederzeit zu ändern. Wenn wir Änderungen an dieser Datenschutzrichtlinie vornehmen, werden wir die aktualisierte Erklärung auf der Website veröffentlichen und das Datum des Inkrafttretens der Erklärung aktualisieren. Wenn Sie unsere Website nach der Veröffentlichung von Änderungen weiterhin nutzen, erklären Sie sich mit diesen Änderungen einverstanden.

Aanpassingen
We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid naar eigen goeddunken en op elk moment te wijzigen. Wanneer we wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen we de bijgewerkte kennisgeving op de Website plaatsen en de ingangsdatum van de kennisgeving bijwerken. Als u onze Website blijft gebruiken nadat er wijzigingen zijn gepubliceerd, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert.

Addendum voor Personen Woonachtig in de EER en het VK
In het geval dat de Website onderworpen is aan de AVG in de EU of het equivalent daarvan in het Verenigd Koninkrijk, kunt u naast de hierboven beschreven rechten aanvullende rechten hebben. Dit omvat een recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw gegevens, een recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming met wettelijke of gelijkwaardige gevolgen en een recht om onze verwerking van persoonsgegevens te beperken wanneer bepaalde voorwaarden van toepassing zijn. Als u dergelijke rechten wilt uitoefenen of hiernaar wilt informeren, kunt u contact met ons opnemen zoals aangegeven in het gedeelte “Contactgegevens”. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

In de onderstaande tabel hebben we de rechtsgrondslagen vermeld waarop we ons baseren voor specifieke gegevensverwerkingsdoeleinden. Lees deze tabel samen met het gedeelte “Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens” hierboven, dat aanvullende informatie geeft over de categorieën persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken. Wanneer een beroep wordt gedaan op legitieme belangen, zijn de legitieme belangen bedoeld om de verwerkingsdoeleinden te vervullen die in die kolom zijn aangegeven, of zoals hieronder anderszins is aangegeven.

Verwerkingsdoel(en) Categorieën Persoonsgegevens Wettelijke Grondslag
Om te voldoen aan de reden waarom u de informatie hebt verstrekt (d.w.z. reageren op vragen, betalingsverzoeken, verwerking van bestellingen en leveringen);
 • Contactgegevens en financiële informatie
 • Commerciële informatie
 • Professionele informatie
 • Identificatiegegevens
 • Alle andere persoonsgegevens die u bekendmaakt wanneer u een aanvraag doet of anderszins met ons communiceert
 • Contractuele noodzaak (bijvoorbeeld wanneer we betalings- of adresgegevens verwerken voor leveringsdoeleinden)
 • Onze legitieme belangen (bijvoorbeeld wanneer we reageren op een vraag die u ons hebt gestuurd)
Om onze Website, producten en diensten aan te bieden, te ondersteunen, te personaliseren en te ontwikkelen.
 • Informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten
 • Contactgegevens
 • Identificatiegegevens
 • Commerciële informatie
 • Geolocatiegegevens
 • Gevolgtrekkingen
Onze legitieme belangen.
Om uw account bij ons aan te maken, te onderhouden, aan te passen en te beveiligen;
 • Identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten
 • Commerciële informatie
 • Gevolgtrekkingen
Onze legitieme belangen.
Om uw account bij ons aan te maken, te onderhouden, aan te passen en te beveiligen;
 • Contactgegevens en financiële informatie
 • Identificatiegegevens
 • Informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten
 • Professionele informatie
 • Gevolgtrekkingen
 • Contractuele noodzaak (bijvoorbeeld om uw financiële gegevens te verwerken in verband met een verkoop van goederen)
 • Onze legitieme belangen
Om u ondersteuning te bieden en te reageren op uw vragen, met inbegrip van het onderzoeken en afhandelen van uw zorgen en het controleren en verbeteren van onze antwoorden;
 • Contactgegevens en financiële informatie
 • Identificatiegegevens
 • Informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten
 • Professionele informatie
 • Gevolgtrekkingen
Onze legitieme belangen.
Om uw ervaring met onze Website te personaliseren en om inhoud en product- en dienstenaanbiedingen te leveren die relevant zijn voor uw interesses, inclusief gerichte aanbiedingen en advertenties via onze Website, websites van derden en via e-mail of sms.
 • Informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten
 • Identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Gevolgtrekkingen
 • Onze legitieme belangen om uw ervaring met onze Website te personaliseren en om inhoud en product- en dienstenaanbiedingen te leveren die relevant zijn voor uw interesses.
 • Toestemming indien wettelijk vereist om u marketingmateriaal te sturen.
Om de veiligheid, beveiliging en integriteit van onze Website, producten en diensten, databases en andere technologische middelen en activiteiten te handhaven;
 • Informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten
 • Identificatiegegevens
 • Gevolgtrekkingen
 • Professionele informatie
 • Contactgegevens
Onze legitieme belangen.
Voor testen, onderzoek, analyse en productontwikkeling, inclusief het ontwikkelen en verbeteren van onze Website, producten en diensten.
 • Informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten
 • Identificatiegegevens
 • Gevolgtrekkingen
 • Professionele informatie
 • Contactgegevens
Onze legitieme belangen.
Om te reageren op aanvragen van wetshandhavingsinstanties en, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, een gerechtelijk bevel of overheidsvoorschriften. Alle informatie die vereist is in een geldig verzoek of wettelijk bindend bevel van wetshandhavingsinstanties, een rechtbank of een andere overheidsinstantie.
 • Naleving van een wettelijke verplichting.
 • Legitieme belangen.
Zoals aan u is gemeld bij het verzamelen van uw persoonsgegevens of zoals anderszins uiteengezet in de toepasselijke wetgeving; Elk van de hierboven beschreven categorieën persoonsgegevens.
  Zoals van toepassing:

 • Onze legitieme belangen.
 • Contractuele noodzaak.
 • Naleving van een wettelijke verplichting.
 • Instemming.
Om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als goedlopend bedrijf of in het kader van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij persoonsgegevens in ons bezit over onze gebruikers/consumenten van onze Website deel uitmaakt van de overgedragen activa. Elk van de hierboven beschreven categorieën persoonsgegevens.
 • Onze legitieme belangen.
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld in het geval van een faillissement of soortgelijke procedure).
Anderszins bij het verwezenlijken van onze zakelijke doelen en doelstellingen. Elk van de hierboven beschreven categorieën persoonsgegevens.
  Zoals van toepassing:

 • Onze legitieme belangen.
 • Contractuele noodzaak.
 • Naleving van een wettelijke verplichting.
 • Instemming..

Wanneer we ons baseren op toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken.
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw gegevensbeschermingsautoriteit.

Aanvullende Kennisgeving voor Inwoners van Californië
Dit gedeelte is een aanvulling op de beschrijving van onze praktijken van informatieverzameling en -uitwisseling elders in dit Privacybeleid en biedt aanvullende mededelingen voor inwoners van Californië van wie Ultragenyx persoonsgegevens verwerkt in het kader van de California Consumer Privacy Act (“CCPA”). Houd er rekening mee dat deze mededelingen niet van toepassing zijn op informatie die niet onder de CCPA wordt verwerkt.

Zie ons gedeelte “Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens” hierboven voor informatie over de categorieën persoonsgegevens die we kunnen verzamelen, waaronder in de afgelopen 12 maanden, en de bronnen waaruit persoonlijke informatie wordt verzameld,.

Zie ons gedeelte “Gebruik van persoonsgegevens” hierboven voor informatie over de doeleinden waarvoor we persoonlijke informatie verzamelen. We maken mogelijk gebruik van alle categorieën persoonsgegevens die we verzamelen voor deze doeleinden, hoewel dit kan verschillen op basis van de aard van de relatie die u met ons hebt. U kunt ook meer te weten komen over onze bewaarpraktijken in ons gedeelte “Bewaarperiode” hierboven.

Zie ons gedeelte “Categorieën persoonsgegevens die we mededelen aan leveranciers en derde partijen” hierboven voor informatie over de derde partijen waaraan we persoonsgegevens hebben verstrekt, waaronder in de afgelopen 12 maanden. We kunnen alle categorieën persoonsgegevens die we verzamelen aan deze derden mededelen, hoewel dit kan verschillen op basis van de aard van de relatie die u met ons hebt.

Zie het gedeelte “Rechten van betrokkenen” hierboven voor meer informatie over de rechten die u hebt en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Alleen u, of iemand die wettelijk bevoegd is om namens u te handelen, kan een verzoek indienen om een recht met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen. Als u een verzoek wilt indienen als gevolmachtigde vertegenwoordiger namens een inwoner van Californië, kunt u de bovenstaande methoden gebruiken. Als onderdeel van ons verificatieproces kunnen we u vragen ons te voorzien van bewijs dat u gemachtigd bent door de inwoner van Californië namens wie u het verzoek indient. Dit kan een ondertekende toestemming van deze inwoner van Californië omvatten.

Privacybeleid Gezondheidsgegevens voor Consumenten in Nevada en Washington
Sommige categorieën van informatie die we verzamelen, gebruiken en delen volgens dit Privacybeleid kunnen worden beschouwd als “gezondheidsgegevens van consumenten”. Bekijk de bovenstaande secties voor informatie over deze categorieën persoonsgegevens, de bronnen waaruit we persoonsgegevens verzamelen en de categorieën derden en gelieerde bedrijven waaraan we persoonsgegevens vrijgeven.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kunnen inwoners van Nevada en Washington de volgende rechten hebben die hierboven zijn beschreven in het gedeelte “Rechten van de betrokkenen” met betrekking tot hun gezondheidsgegevens. Daarnaast kunnen ze de volgende aanvullende rechten hebben:

 • Recht om Toestemming voor het Delen van Gezondheidsgegevens in te Trekken:
  In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kunt u het recht hebben om uw toestemming in te trekken voor bepaalde activiteiten waarbij wij uw gezondheidsgegevens verzamelen en delen. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.
 • Recht om het Verzamelen en Delen van Gezondheidsgegevens te Beëindigen:
  In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving hebt u mogelijk het recht om ons op te dragen bepaalde activiteiten te beëindigen waarbij uw gezondheidsgegevens worden verzameld en gedeeld.

U kunt voor de uitoefening van uw eventuele rechten een verzoek indienen zoals beschreven in het gedeelte “Rechten van betrokkenen” hierboven.

Behoudens de toepasselijke wetgeving kunt u in beroep gaan tegen onze beslissing over uw verzoeken met betrekking tot betrokkenen. Neem contact met ons op via [email protected]. Voeg een kopie van de beslissing waartegen u in beroep wilt gaan, of maak een specifieke verwijzing ernaar.