ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Utolsó frissítés: 2024. február 14

Olvassa el Figyelmesen a Következőket e Weboldal Használata Előtt

Az Ultragenyx Pharmaceutical Inc., amelynek székhelye: 60 Leveroni Court, Novato, CA 94949 (a továbbiakban “Ultragenyx” vagy “mi”, illetve “bennünket”, illetőleg “miénk”) tiszteletben tartja weboldalai látogatóinak magánéletét, ugyanakkor nagyra értékeli ügyfelei, partnerei, betegei és alkalmazottjai bizalmát.

A jelen Adatvédelmi Irányelv határozza meg egyrészt az Ultragenyx gyakorlatát a személyes adatok ezen a weboldalon (“Weboldal”) keresztül történő gyűjtésével, felhasználásával és kiadásával kapcsolatban, másrészt Önnek az ilyen adatokkal kapcsolatos jogait. A Weboldal további használatával tudomásul veszi, hogy az Ultragenyx az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi Irányelvben leírtak szerint kezeli. Olvassa el a teljes Adatvédelmi Irányelvet, mielőtt használná ezt a Weboldalt, vagy mielőtt személyes adatokat küldene az Ultragenyx részére ezen a Weboldalon keresztül.

Ha Ön egy másik személy bármely személyes adatát adja meg nekünk, akkor kijelenti, jogosult arra, hogy ezt megtegye, és hogy engedélyezi számunkra az adatok felhasználását a jelen Adatvédelmi iIrányelvvel összhangban.

Ez az Irányelv nem vonatkozik a Kaliforniai lakhelyű alkalmazottak, álláskeresők, vállalkozók vagy hasonló személyek által gyűjtött, a munkaerővel kapcsolatos személyes adatokra (lásd itt: CCPA-értesítés a Személyzetnek”).

Személyes Adatok Gyűjtése és Feldolgozása
A következő kategóriájú személyes adatokat gyűjtöttük a fogyasztóktól, beleértve az előző tizenkét (12) hónapot is:

Kategória Példák Gyűjtött
1. Azonosítók, például név, álnév, online azonosítók, fióknév, fizikai jellemzők vagy leírás; A betegek, gondozók, egészségügyi szakemberek („HCP-k”) és mások nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét és fióknevét (együttesen „Kapcsolattartási Adatok”) gyűjtjük, amikor Ön kommunikál velünk, illetve azzal a céllal, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat nyújtsuk. A HCP-kről azonosítókat gyűjtünk, például engedélyszámot és NPI-számot, a szabályozói előírásoknak való megfelelés érdekében. Részvényeseinktől a szabályozói előírásoknak való megfeleléshez és a kommunikációhoz szükséges adatokat gyűjtjük, például nevet, címet, társadalombiztosítási számot és e-mail címet. A HCP-részvényeseinktől az orvos típusát (pl. MD, DO), szakterületét, valamint engedély- és NPI-számát is gyűjtjük. Termékeink, szolgáltatásaink és kommunikációnk fejlesztése érdekében előfordulhat, hogy automatikusan gyűjtjük az Ön internetprotokoll-címét is, amikor ellátogat weboldalainkra (lásd lentebb a következő címszó alatt: A cookie-król bővebben). Igen
2. Kapcsolattartási és pénzügyi adatok, beleértve a telefonszámot, címet, e-mail-címet, pénzügyi információkat; A HCP-k nevét, Kapcsolattartási adatait és szakmai hovatartozását azért gyűjtjük, hogy egyrészt termékeinket és szolgáltatásainkat nyújtsuk és népszerűsítsük, és hogy a támogatási kérelmeket feldolgozzuk, másrészt, hogy az alábbiakban felsorolt egyéb üzleti célok megvalósuljanak. Gyűjtjük a betegek és gondozók nevét, Kapcsolattartási Adatait, fizikai jellemzőit vagy leírását, valamint egyéb információkat termékeink, szolgáltatásaink és kommunikációnk biztosítása és javítása, valamint a biztonság, a minőség és az alább felsorolt egyéb üzleti célok érdekében. Igen
3. Orvosi és egészségbiztosítási adatok Gyűjtjük a betegek és gondozók orvosi adatait termékeink, szolgáltatásaink és kommunikációnk biztosítása és javítása, valamint a biztonság, a minőség és az alább felsorolt egyéb üzleti célok érdekében. Igen
4. Az állami vagy szövetségi törvények értelmében védett besorolások jellemzői, mint például életkor, nem, faji hovatartozás, fizikai vagy mentális egészségi állapot, családi állapot; A betegek életkorára, nemére, nyelvi preferenciáira és diagnóziskódjaira vonatkozó adatokat a termékminőség és -biztonság javítása, valamint az alább felsorolt egyéb üzleti célokra szerezzük be. Igen
5. Kereskedelmi adatok, például tranzakciós adatok, fizetési adatok, adólevonási adatok és vásárlási előzmények; A termékeinkkel kapcsolatos tranzakciós adatokat jogi kötelezettségeink teljesítése, termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése, valamint az alábbiakban ismertetett egyéb üzleti célok érdekében szerezzük be. Ide tartozik többek között az adóbevallás, az éves jövedelem, az önrészadatok és a szállítási nyilvántartás. r Igen
6. Internetes vagy más elektronikus hálózati tevékenységekre vonatkozó adatok, például böngészési előzmények, keresési előzmények és a weboldalainkkal vagy hirdetéseinkkel való interakciók;r Adatokat gyűjtünk arról, hogy a HCP-k, a betegek és más látogatók hogyan böngésznek vagy keresnek weboldalainkon, illetve márkáink vagy termékeink után. Cookie-kat és hasonló technológiákat alkalmazunk, amelyek azonosíthatják a látogatókat. (Lásd lentebb a következő címszó alatt: A Cookie-król bővebben.) Igen
7. Geolokációs adatok, például az eszköz helyzete;r Általános helyzetadatokat gyűjtünk és használunk fel termékkínálatunk fejlesztése, jogi kötelezettségeink teljesítése és az alább felsorolt egyéb üzleti célok érdekében. Igen
8. Szakmai vagy a foglalkoztatással kapcsolatos adatok, például szakterület, iskolai végzettség, szakmai képesítések, szakmai múlt és a korábbi munkáltató; A HCP-k intézményi hovatartozásával kapcsolatos és egyéb szakmai adatokat szerezhetünk be termékeink és szolgáltatásaink nyújtása, valamint az alább ismertetett egyéb üzleti célok érdekében. Biztosítási célokból is adatokat szerezhetünk be a munkáltatókról. Igen
9. Audio-, elektronikus, vizuális és hasonló adatok, például hívás- és videofelvételek; Ha felhív minket, szolgáltatásaink javítása érdekében hangfelvételt gyűjthetünk az Önnel folytatott telefonbeszélgetésről vagy az Ön által küldött hangpostáról. Szöveges vagy hívásnaplókat is gyűjthetünk. Ha úgy dönt, hogy megadja, előfordulhat, hogy nevének kiejtését is gyűjtjük. Igen
10. A fent felsorolt személyes adatok bármelyikéből levont következtetések profil vagy összefoglaló létrehozása céljából, például az egyén preferenciáiról és jellemzőiről; és Gyűjthetünk olyan adatokat, amelyek egy személy preferenciáit, jellemzőit vagy viselkedését tükrözik, hogy javítsuk vagy népszerűsítsük termékeinket vagy szolgáltatásainkat, illetve az alább ismertetett egyéb üzleti célok érdekében. Igen

Az általunk gyűjtött adatok egy része bizonyos körülmények között Érzékeny Személyes Adatnak minősülhet, ilyenek többek között a következők:

 • Kormányzati azonosítók (társadalombiztosítás, jogosítvány, személyazonosító igazolvány vagy útlevélszám).
 • A fiókhoz való hozzáféréshez szükséges összes hitelesítési adat (felhasználónevek, számlaszámok vagy kártyaszámok a szükséges hozzáférési/biztonsági kóddal vagy jelszóval kombinálva).
 • Pontos geolokáció.
 • Faji vagy etnikai hovatartozás.
 • Vallási vagy filozófiai meggyőződés.
 • Szakszervezeti tagság.
 • Genetikai adatok.
 • Levelek, e-mailek vagy szöveges üzenetek tartalma.
 • Egészséggel, szexuális élettel vagy szexuális irányultsággal kapcsolatos adatok.

Érzékeny Személyes Adatokat az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően gyűjtünk. Az Érzékeny Személyes Adatokat például a kért termékek és szolgáltatások biztosítására használjuk; úgymint feliratkoztatás a betegsegítő programokra és a kapcsolódó e-mail listákra, ha ezt kéri tőlünk, vagy pedig felhasználás olyan célra, amelyből nem következtethetők ki az Önre érvényes jellemzők. Abban az esetben, ha Érzékeny Személyes Adatokat gyűjtünk, az Érzékeny Személyes Adatokat nem használjuk fel és nem adjuk ki más célra, mint amit az alkalmazandó jogszabályok megengednek.

Források, Amelyekből Személyes Adatokat Gyűjtünk
A fent felsorolt személyes adatok kategóriáit a következő kategóriájú forrásokból szerezhetjük be:

 • Közvetlenül Öntől. Például a kitöltött űrlapokról vagy a megvásárolt termékek és szolgáltatások segítségével.
 • Közvetetten Öntől. Például a cookie-kat használó weboldalainkon végzett tevékenységeinek megfigyeléséből.
 • Harmadik félnek minősülő szolgáltatóktól. Például olyan demográfiai adatokat kapunk egy harmadik félnek minősülő szolgáltatótól, amelyeket marketingelemzésre használunk.
 • Egészségügyi szolgáltatóktól. Bizonyos személyes adatokat olyankor szerezhetünk meg, ha egy egészségügyi szolgáltató jelentést küld nekünk valamelyik termékünkkel kapcsolatban az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően.
 • Egyéb forrásokból. Beleértve a hirdetési hálózatokat; internetszolgáltatókat; adatelemző szolgáltatókat; kormányzati szerveket; operációs rendszereket és platformokat; közösségi hálózatokat; vagy adatbrókereket is.

Személyes Adatok Felhasználása
Az általunk gyűjtött személyes adatokat az alábbiak közül egy vagy több célra használhatjuk fel, illetve adhatjuk ki:

 • Annak megvalósítása vagy teljesítése érdekében, amiért Ön az adatokat megadta (pl. válaszadás a megkeresésekre, fizetési kérelmek, rendelés és szállítás feldolgozása)
 • Weboldalunk, termékeink és szolgáltatásaink biztosítása, támogatása és fejlesztése.
 • Fiókjának létrehozása, karbantartása, testre szabása és védelme.
 • Kéréseinek, vásárlásainak, tranzakcióinak és kifizetéseinek feldolgozása, valamint a tranzakciós csalások megelőzése.
 • Támogatás nyújtása és a megkereséseire való válaszadás, beleértve aggályainak a kivizsgálását és kezelését, valamint válaszaink nyomon követését és jobbá tételét.
 • A Weboldallal kapcsolatos élményének személyre szabása, valamint az érdeklődési körének megfelelő tartalom, termék- és szolgáltatásajánlatok, beleértve a célzott ajánlatokat és hirdetéseket a Weboldalunkon, harmadik fél weboldalain, valamint e-mailben, illetve szöveges üzenetben (az Ön hozzájárulásával, ahol ezt jogszabály előírja).
 • Weboldalunk, termékeink és szolgáltatásaink, adatbázisaink és egyéb technológiai eszközeink, valamint üzleti tevékenységünk biztonságának és integritásának a fenntartása érdekében.
 • Tesztelés, kutatás, elemzés és termékfejlesztés céljából, beleértve a Weboldalunk, termékeink és szolgáltatásaink fejlesztését és javítását.
 • A bűnüldöző szervek megkereséseire való válaszadás, valamint az alkalmazandó jogszabályok, bírósági végzések vagy kormányzati előírások által megkövetelt módon.
 • Ahogyan azt a személyes adatok gyűjtésekor leírtuk, vagy ahogyan azt az alkalmazandó jogszabályok egyébként meghatározzák.
 • Egyesülés, elidegenítés, átszervezés, átszervezés, megszűnés, illetve egyes vagy összes vagyonelemünk egyéb értékesítése vagy átruházása akár a vállalkozás folytatásaként, akár csődeljárás, felszámolás vagy hasonló eljárás részeként, amelynek során a Weboldal felhasználóiról/fogyasztóiról általunk tárolt személyes adatok az átadott eszközök között szerepelnek.
 • Üzleti céljaink és célkitűzéseink egyéb módon történő megvalósítása.

Azon Személyes Adatok Kategóriái, Amelyeket a Szállítóknak és Harmadik Feleknek Adunk Ki
Elkötelezettek vagyunk bizalmának megőrzése iránt, és szeretnénk, ha megértené, mikor és kivel oszthatjuk meg az általunk gyűjtött adatokat. Azok a harmadik felek, amelyekkel megoszthatjuk személyes adatait, a következők:

 • Engedélyezett, egyesült államokbeli és más külföldi, harmadik félnek minősülő szállítók és szolgáltatók. Megoszthatjuk adatait olyan, harmadik félnek minősülő eladókkal és szolgáltatókkal, amelyek szakosodott szolgáltatások nyújtásában segítenek nekünk, beleértve a számlázást, a befizetések feldolgozását, az ügyfélszolgálatot, az e-mailek telepítését, az üzleti elemzést, a marketinget, a hirdetést, a teljesítményfigyelést, a tárhelyszolgáltatást és az adatfeldolgozást.
 • Leányvállalatok. A fentiekben meghatározott célok elérése érdekében megoszthatjuk adatait a jelen irányelv hatálya alá tartozó leányvállalatokkal.
 • Vállalatátruházások. Megoszthatjuk adatait egy befejezett vagy tervezett vállalati tranzakcióval kapcsolatban; ilyen például az Ultragenyx egészének vagy egy részének eladása, az egyesülés, konszolidáció, eszközértékesítés, vagy a csőd valószínűtlen esete esetén.
 • Jogi célok. Az adatokat kiadhatjuk, hogy egyrészt válaszoljunk idézésekre, bírósági végzésekre, jogi eljárásokra, bűnüldözési kérelmekre, jogos követelésekre vagy kormányzati megkeresésekre, illetve ahogyan azt az alkalmazandó jogszabályok egyébként megkövetelik vagy megengedik, másrészt az Ultragenyx, leányvállalataink, felhasználóink vagy a nyilvánosság jogainak, érdekeinek, egészségének, biztonságának védelme és megóvása érdekében.
 • Az Ön beleegyezésével vagy utasítására. Megoszthatjuk az adatokat bármely más célból, amelyet az adatgyűjtéskor vagy a beleegyezésével, illetve utasítására Önnel közöltünk. Amennyiben úgy dönt, hogy nyilvános hozzászólás formájában tesz közzé adatokat, ezek az adatok a nyilvánosság tagjai számára hozzáférhetők lesznek.

Az Önről tárolt adatokat továbbíthatjuk abban az esetben, ha vállalkozásunk vagy eszközeink egészét, illetőleg egy részét eladjuk, illetve átruházzuk (beleértve az egyesülést, felvásárlást, közös vállalkozást, átszervezést, megszűnést, felszámolást vagy más vállalati átszervezést).
Továbbá az Ultragenyx jogos üzleti célokból, beleértve a kereskedelmi célokat is, megoszthatja a felhasználókra vonatkozó összesített, személyazonosításra nem alkalmas statisztikai és egyéb adatokat harmadik felekkel, de ilyen esetekben nem azonosítja Önt vagy bármely más konkrét személyt.

Nem adjuk ki felhasználóink személyes adatait harmadik félnek közvetlen marketing céljára.

Nem adunk el személyes adatokat, és nem osztunk meg személyes adatokat kontextusokon átívelő, a viselkedésen alapuló hirdetés (célzott hirdetés) céljából.

Automatikus Adatgyűjtés és -Felhasználás
Weboldalunk cookie-kat és más nyomon követő technológiákat is használ, hogy automatikusan adatokat gyűjtsön arról, hogyan használja Ön a Weboldalt. További információkért arról, hogy mi és harmadik felek hogyan használják a cookie-kat a Weboldalunkon, tekintse meg a következőt: Cookie-kra Vonatkozó Irányelv.

A Weboldalunk látogatásakor kapott adatokat összevonjuk más, általunk gyűjtött adatokkal, beleértve az Öntől kapott egyéb adatokat, valamint a nyilvánosan és kereskedelmi forgalomban elérhető forrásokból származó adatokat is.

Tilos a nyomon követés” Jelek és Hasonló Mechanizmusok: Egyes mobil- és webböngészők „Tilos a nyomon követés” jeleket továbbítanak a weboldalaknak. Mivel a webböngészők eltérő módon építik be és aktiválják ezt a funkciót, nem mindig egyértelmű, hogy a felhasználók szándékoznak-e ilyen jeleket továbbítani, vagy hogy egyáltalán tudnak-e ezekről. Jelenleg nem teszünk semmit ezekre a jelzésekre válaszul.

Az Érintettek Jogai
Az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban jogában állhat kérni, hogy ne kapjon tőlünk kereskedelmi e-maileket. Ezt a jogát az ezekben az e-mailekben található utasítások követésével gyakorolhatja.

Előfordulhat, hogy Önnek a helyi jogszabályok értelmében bizonyos további jogai vannak. Ezek a következők lehetnek:

 • A Hozzáféréshez Vagy Megismeréshez Fűződő Jog: Előfordulhat, hogy joga van tudni, milyen személyes adatokat gyűjtöttünk Önről, beleértve bizonyos esetekben a hordozható formátumot is, ezenkívül joga van ahhoz, hogy bizonyos információkat kapjon személyes adatainak a gyűjtéséről és felhasználásáról.
 • A Törléshez Fűződő Jog: Jogában állhat kérni, hogy töröljük az Öntől gyűjtött és megőrzött személyes adatait.
 • A Helyesbítéshez Fűződő Jog: Kérheti, hogy javítsuk ki az Önről tárolt pontatlan személyes adatait.

Jogai gyakorlásához nyújtson be kérelmet az alábbi elérhetőségek egyikén:

Csak Ön vagy az Ön nevében eljárni jogszerűen jogosult személy nyújthat be kérelmet a személyes adataihoz kapcsolódó jog gyakorlására. Ezek a jogok nem korlátlanok. Például nem tudunk válaszolni a kérésére, vagy nem tudunk személyes adatokat megadni, ha nem tudjuk ellenőrizni a személyazonosságát vagy a kérés benyújtására való jogosultságát, és nem tudjuk megerősíteni, hogy a személyes adatok Önre vonatkoznak.

Ha nem elégedett azzal, ahogyan Személyes Adatait kezeljük, kérelmével az adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat a [email protected] e-mail címen, aki kivizsgálja az aggályát. Csatolja a megfellebbezni kívánt határozat másolatát, vagy kifejezetten hivatkozzon rá más módon.

Nem fogjuk hátrányosan megkülönböztetni jogainak és választási lehetőségeinek gyakorlása miatt, bár előfordulhat, hogy a Weboldalon elérhető egyes funkciók és jellemzők megváltoznak vagy többé nem lesznek elérhetők az Ön számára. A szolgáltatások közötti különbség a nyújtott értékhez kapcsolódik.

Megőrzési Időszak
Személyes adatait addig őrizzük meg, ameddig az szükséges vagy megengedett, tekintettel arra (azokra) a cél(ok)ra, anely(ek)ért ezeket az adatokat megszereztük. A megőrzési időszakunk meghatározásához használt kritériumok a következők: (i) az az időtartam, ameddig folyamatos kapcsolatban állunk Önnel, és nyújtjuk a Szolgáltatást; (ii) van-e jogi kötelezettség ránk nézve; és (iii) jogi helyzetünkre való tekintettel tanácsos-e a megőrzés (például az alkalmazandó elévülési törvények, peres eljárások vagy hatósági vizsgálatok tekintetében).

Nemzetközi Adatátvitel
Az Ultragenyx egy egyesült államokbeli székhelyű vállalat, Weboldalunk és Szolgáltatásunk használata pedig az Ön személyes adatainak az Egyesült Államokba történő továbbításával, ottani tárolásával és feldolgozásával jár. Az Ultragenyx csak akkor továbbítja személyes adatait harmadik félnek vagy külföldre, ha meggyőződött arról, hogy megfelelő szintű védelem áll rendelkezésre a feldolgozott adatok integritásának és biztonságának védelme érdekében, mégpedig az alkalmazandó adatvédelmi és az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően.

Kizárólag az Európai Gazdasági Térségben („EGT”) és az Egyesült Királyságban („UK”) Lakóhellyel Rendelkező Személyek Esetében: Az általunk gyűjtött adatok egyes címzettjei az EGT-n és az Egyesült Királyságon kívül találhatók, beleértve olyan országokat is, amelyek nem biztos, hogy ugyanolyan szintű adatvédelmet biztosítanak, mint az Ön lakóhelye szerinti ország. Amennyiben az EU-ban alkalmazott GDPR vagy annak brit megfelelője vonatkozik rá, az Ultragenyx megteszi a megfelelő lépéseket annak biztosítására, hogy az ilyen címzetteket titoktartási kötelezettség terhelje, ugyanakkor olyan intézkedéseket alkalmazunk, mint például az Európai Bizottság által jóváhagyott szabványos szerződési záradékok, amelyek biztosítják, hogy az átadott személyes adatok védettek és biztonságosak maradjanak. E záradékok egy példányát megkaphatja, ha kapcsolatba lép velünk az alábbi címen a „Kapcsolattartási Adatok” című pontban.

Kiskorúak Általi Használat
Szülői beleegyezés nélkül szánt szándékkal nem gyűjtünk személyes adatokat kiskorúaktól, ahogyan azt az Ön joghatósága szerint alkalmazandó jogszabályok meghatározzák, kivéve, ha ezt a jogszabályok megengedik. Ha tudomásunkra jut, hogy egy kiskorú személyes adatokat adott meg nekünk, azokat az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően töröljük. Szánt szándékkal nem adjuk el és nem osztjuk meg a kontextusokon átívelő, a viselkedésen alapuló hirdetés céljából a tizenhat éven aluli fogyasztók személyes adatait.

Az Ön országában érvényes joghatóság szerint a nagykorúsági életkor alatti látogatóknak be kell szerezniük a szülő vagy gondviselő engedélyét azelőtt, hogy regisztrálnának ezen a Weboldalon, bármilyen személyes információt küldenének el, online vitákban vennének részt, vagy tartalmat küldenének a Weboldalra. Eltérő rendelkezés hiányában minden online promóció vagy verseny résztvevőjének legalább nagykorúnak kell lennie. Az Ultragenyx kizárólagosan a saját belátása szerint korlátozhatja bármely látogató lehetőségét a tartalom elküldésére vagy a Weboldal bármely részéhez való hozzáférésre.

Biztonság
Az Ultragenyx ésszerű és megfelelő technikai, adminisztratív, valamint fizikai óvintézkedéseket alkalmaz, amelyek célja a weboldalain keresztül gyűjtött adatokat érintő elvesztés, zavaró hatás, visszaélés, jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás vagy megsemmisítés elleni védelem. Az Ultragenyx ésszerű eljárásokat is fenntart annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen adatok megbízhatók legyenek a rendeltetésszerű felhasználás szempontjából, ezenkívül pedig, hogy pontosak, hiánytalanok és aktuálisak legyenek, ugyanakkor arra törekszik, hogy szolgáltatói ugyanígy járjanak el. Ügyeljen azonban arra, hogy az adatok interneten keresztüli elküldése mindig rejt magában némi kockázatot. Egyetlen ilyen intézkedés sem lehet 100%-os hatékonyságú; nem tudjuk garantálni, hogy adatbázisunk biztonsága 100%-ban védve legyen az illegális manipulálástól vagy a „feltöréstől”. Ha okkal feltételezi, hogy a velünk való kapcsolattartása már nem biztonságos (például, ha úgy érzi, hogy a nálunk lévő bármelyik fiókjának biztonsága veszélybe került), haladéktalanul értesítsen bennünket az alábbi „Kapcsolatfelvételi adatok” pontnak megfelelően.

Hivatkozások Harmadik Felek Weboldalaira
Látogatóink kényelme érdekében weboldalaink jelenleg számos más (nem Ultragenyx-) weboldalra mutató hivatkozásokat tartalmaznak, amelyekről úgy gondoljuk, hogy hasznos információkkal szolgálhatnak. Az ilyen hivatkozások nem jelentik azt, hogy az Ultragenyx jóváhagyta ezeket az egyéb weboldalakat, az azokon megjelenített tartalmakat vagy az azokhoz kapcsolódó természetes, illetve jogi személyeket. Ez az adatvédelmi irányelv nem vonatkozik ezekre a weboldalakra. Az adatvédelmi irányelvekről, a titoktartási megállapodásokról és az adatgyűjtési/-megosztási eljárásokról közvetlenül ezekkel a weboldalakkal kell kapcsolatba lépnie.

Felhívjuk figyelmét, hogy a hivatkozott nem Ultragenyx weboldalak is használhatnak cookie-kat. Az Ultragenyx nem tudja ellenőrizni a cookie-k használatát ezeken a nem Ultragenyx-weboldalakon. Szeretnénk, ha tudná, hogy amikor erről a Weboldalról egy másik weboldalra hivatkozik, az a weboldal képes lehet felismerni, hogy Ön az Ultragenyx weboldaláról érkezett. Ha nem szeretné, hogy más weboldalak tudják, hogy ezen a weboldalon járt, javasoljuk, hogy ne használja a weboldalunkon található hivatkozásokat. Ha bármilyen kérdése van azzal kapcsolatban, hogy a harmadik felek weboldalai hogyan használják a cookie-kat, akkor közvetlenül kell kapcsolatba lépnie ezekkel a harmadik felekkel.

Kapcsolatfelvételi Adatok
Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel az értesítéssel, az Ön itt leírt adatai az Ultragenyx általi gyűjtésének és felhasználásának módozataival, Önnek az ilyen felhasználással kapcsolatos választási lehetőségeivel és jogaival kapcsolatban, vagy ha a kaliforniai, illetve más jogszabályok szerinti jogait szeretné gyakorolni, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeken:

Telefonszám: 1-888-756-8657

Webes űrlap: https://privacyrequest.ultragenyx.com/

E-mail cím: [email protected]

Postacím:
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
60 Leveroni Court,
Novato, CA 94949

Adatvédelmi tisztviselőnkkel e-mailben is kapcsolatba lehet lépni a [email protected] e-mail címen, illetve postai úton a fenti postacímen, az adatvédelmi tisztviselő részére címezve.

Ha fogyatékossága miatt más formátumban kell hozzáférnie ehhez az irányelvhez, írjon a következő e-mail címre: [email protected] , vagy hívja fel ezt a telefonszámot: 1-888-756-8657.

Módosítások
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ezt az adatvédelmi irányelvet saját belátásunk szerint és bármikor módosítsuk. Amikor módosítjuk ezt az adatvédelmi irányelvet, a frissített értesítést közzétesszük a Weboldalon, és frissítjük az értesítés hatálybalépésének dátumát. Ha a változtatások közzétételét követően továbbra is használja a Weboldalunkat, az a változtatások elfogadásának minősül.

Kiegészítés az EGT-ben és az Egyesült Királyságban Lakóhellyel Rendelkező Magánszemélyek Számára
Abban az esetben, ha a Weboldal az EU-ban alkalmazott GDPR-nek vagy az említett GDPR brit megfelelőjének hatálya alá tartozik, a fent leírt jogokon kívül Önnek további jogai is lehetnek. Ez magában foglalja azt a jogot, hogy tiltakozhat adatainak a feldolgozása ellen, azt a jogot, hogy ne legyen kitéve joghatással járó vagy azzal egyenértékű automatizált döntéshozatalnak, valamint azt a jogot, hogy bizonyos feltételek fennállása esetén korlátozza a személyes adatok feldolgozását. Ha élni szeretne ilyen jogaival, vagy érdeklődni szeretne ezekről, felveheti velünk a kapcsolatot a „Kapcsolatfelvételi Adatok” pontban leírtak szerint. Az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően válaszolunk a kérésére.

Az alábbi táblázaton meghatároztuk azokat a jogalapokat, amelyekre konkrét adatkezelési célokból támaszkodunk. Olvassa el ezt a táblázatot a fenti „Személyes Adatok Gyűjtése és Feldolgozása” című ponttal együtt, amely további információkat nyújt az általunk gyűjtött és feldolgozott személyes adatok kategóriáiról. Amennyiben jogos érdekekre hivatkoznak, a jogos érdekek az adott oszlopban megjelölt adatkezelési cél(ok) teljesítése, vagy az alábbiakban másként meghatározottak szerint.

Feldolgozási cél(ok) Személyes Adatok Kategóriái Jogalap
Annak megvalósítása vagy teljesítése érdekében, amiért Ön az adatokat megadta (pl. válaszadás a megkeresésekre, fizetési kérelmek, rendelés és szállítás feldolgozása)
 • Kapcsolattartási és pénzügyi adatok
 • Kereskedelmi adatok
 • Szakmai adatok
 • Azonosítók
 • Bármilyen más személyes adat, amelyet közöl, amikor érdeklődik vagy más módon kommunikál velünk
 • Szerződéses szükségesség (például amikor fizetési vagy címadatokat dolgozunk fel kézbesítés céljából)
 • Jogos érdekeink (például, amikor válaszolunk egy Ön által küldött megkeresésre)
Weboldalunk, termékeink és szolgáltatásaink biztosítása, támogatása, személyre szabása és fejlesztése.
 • Internetes vagy egyéb elektronikus hálózati tevékenységre vonatkozó adatok
 • Kapcsolatfelvételi adatok
 • Azonosítók
 • Kereskedelmi adatok
 • Geolokációs adatok
 • Következtetések
Jogos érdekeink.
Fiókjának létrehozása, karbantartása, testre szabása és védelme.
 • Azonosítók
 • Kapcsolatfelvételi adatok
 • Internetes vagy egyéb elektronikus hálózati tevékenységre vonatkozó adatok
 • Következtetések
Jogos érdekeink.
Kéréseinek, vásárlásainak, tranzakcióinak és kifizetéseinek feldolgozása, valamint a tranzakciós csalások megelőzése.
 • Kapcsolattartási és pénzügyi adatok
 • Azonosítók
 • Internetes vagy egyéb elektronikus hálózati tevékenységre vonatkozó adatok
 • Szakmai adatok
 • Következtetések
 • Szerződéses szükségesség (például amikor pénzügyi adatait dolgozzuk fel az áruk eladásával kapcsolatban)
 • Jogos érdekeink
Támogatás nyújtása és a megkereséseire való válaszadás, beleértve aggályainak a kivizsgálását és kezelését, valamint válaszaink nyomon követését és jobbá tételét.
 • Kapcsolattartási és pénzügyi adatok
 • Azonosítók
 • Internetes vagy egyéb elektronikus hálózati tevékenységre vonatkozó adatok
 • Szakmai adatok
 • Következtetések
Jogos érdekeink.
A Weboldallal kapcsolatos élményének személyre szabása, valamint az érdeklődési körének megfelelő tartalom, termék- és szolgáltatásajánlatok, beleértve a célzott ajánlatokat és hirdetéseket a Weboldalunkon, harmadik fél weboldalain, valamint e-mailben, illetve szöveges üzenetben.
 • Internetes vagy egyéb elektronikus hálózati tevékenységre vonatkozó adatok
 • Azonosítók
 • Kapcsolatfelvételi adatok
 • Következtetések
 • Jogos érdekünk, hogy személyre szabjuk a Weboldallal kapcsolatos élményét, és az érdeklődési körének megfelelő tartalmat, termék- és szolgáltatási ajánlatokat nyújtsunk.
 • Hozzájárulás, amennyiben ez jogilag szükséges ahhoz, hogy marketinganyagokat küldhessünk.
Weboldalunk, termékeink és szolgáltatásaink, adatbázisaink és egyéb technológiai eszközeink, valamint üzleti tevékenységünk biztonságának és integritásának a fenntartása érdekében.
 • Internetes vagy egyéb elektronikus hálózati tevékenységre vonatkozó adatok
 • Azonosítók
 • Következtetések
 • Szakmai adatok
 • Kapcsolatfelvételi adatok
Jogos érdekeink.
Tesztelés, kutatás, elemzés és termékfejlesztés céljából, beleértve a Weboldalunk, termékeink és szolgáltatásaink fejlesztését és javítását.
 • Internetes vagy egyéb elektronikus hálózati tevékenységre vonatkozó adatok
 • Azonosítók
 • Következtetések
 • Szakmai adatok
 • Kapcsolatfelvételi adatok
Jogos érdekeink.
A bűnüldöző szervek megkereséseire való válaszadás, valamint az alkalmazandó jogszabályok, bírósági végzések vagy kormányzati előírások által megkövetelt módon. Bármilyen adat, amelyet a bűnüldöző szervek, bíróság vagy más kormányzati hatóság érvényes kérése, illetve jogilag kötelező érvényű végzése megkövetel.
  Adott esetben:

 • Jogos érdekeink.
 • Szerződéses szükségesség.
 • Jogi kötelezettség teljesítése.
 • Hozzájárulás.
Egyesülés, elidegenítés, átszervezés, átszervezés, megszűnés, illetve egyes vagy összes vagyonelemünk egyéb értékesítése vagy átruházása akár a vállalkozás folytatásaként, akár csődeljárás, felszámolás vagy hasonló eljárás részeként, amelynek során a Weboldal felhasználóiról/fogyasztóiról általunk tárolt személyes adatok az átadott eszközök között szerepelnek. Egyesülés, elidegenítés, átszervezés, átszervezés, megszűnés, illetve egyes vagy összes vagyonelemünk egyéb értékesítése vagy átruházása akár a vállalkozás folytatásaként, akár csődeljárás, felszámolás vagy hasonló eljárás részeként, amelynek során a Weboldal felhasználóiról/fogyasztóiról általunk tárolt személyes adatok az átadott eszközök között szerepelnek.
 • Jogos érdekeink.
 • Jogi kötelezettség teljesítése (például csőd vagy hasonló eljárás esetén).
Üzleti céljaink és célkitűzéseink egyéb módon történő megvalósítása. A fent leírt személyes adatok bármely kategóriája.
  Adott esetben:

 • Jogos érdekeink.
 • Szerződéses szükségesség.
 • Jogi kötelezettség teljesítése.
 • Hozzájárulás.

Amennyiben személyes adatai feldolgozásának jogalapjaként a hozzájárulásra támaszkodunk, bármikor visszavonhatja hozzájárulását.

Joga is van panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál.

Kiegészítő Értesítés a Kaliforniai Lakosok Számára
Ez a pont kiegészíti az adatgyűjtési és -megosztási gyakorlatunknak a jelen Adatvédelmi irányelvben másutt található leírását, hogy további közzétételt biztosítsunk azon kaliforniai lakosok számára, akiknek személyes adatait az Ultragenyx a Kaliforniai Fogyasztói Adatvédelmi Törvény („CCPA”) értelmében kezeli. Vegye figyelembe, hogy ezek a közzétételek nem vonatkoznak azokra az adatokra, amelyeket nem a CCPA alapján dolgoznak fel.

Az általunk gyűjtött személyes adatok kategóriáiról, beleértve az előző 12 hónapot is, valamint a személyes adatok gyűjtésének forrásairól a fenti „Személyes Adatok Gyűjtése és Feldolgozása” című pontban talál információkat.

Arról, hogy milyen célból gyűjtünk személyes adatokat, a fenti „Személyes Adatok Felhasználása” című pontban olvashat. Az általunk gyűjtött személyes adatok valamennyi kategóriáját felhasználhatjuk ezekre a célokra, bár ez a velünk fennálló kapcsolat jellegétől függően változhat. A fenti „Megőrzési Időszak” című pontban is tájékozódhat a megőrzési gyakorlatunkról .

Azokkal a harmadik felekkel kapcsolatban, amelyeknek személyes adatokat adtunk ki, többek között az elmúlt 12 hónapban, lásd a fenti „Azon Személyes Adatok Kategóriái, Amelyeket a Szállítóknak és Harmadik Feleknek Adunk ki” című pontot. Az általunk gyűjtött személyes adatok valamennyi kategóriáját kiadhatjuk ezeknek a harmadik feleknek, bár ez a velünk fennálló kapcsolat jellegétől függően változhat.

Az Önt megillető jogokról és azok gyakorlásának módjáról bővebb információt a fenti “Az érintettek jogai” című pontban talál.

Csak Ön vagy az Ön nevében eljárni jogszerűen jogosult személy nyújthat be kérelmet a személyes adataihoz kapcsolódó jog gyakorlására. Ha kaliforniai lakos nevében, meghatalmazottként szeretne kérelmet benyújtani, akkor a fent említett benyújtási módszereket használhatja. Ellenőrzési folyamatunk részeként kérhetjük, hogy bizonyítsa, a kaliforniai lakos, akinek a nevében a kérelmet benyújtja, felhatalmazta Önt, ami magában foglalhatja a kaliforniai lakos által adott, aláírt engedélyt is.

Nevada és Washington Államok Fogyasztói Egészségügyi Adatvédelmi Irányelve
Az általunk a jelen adatvédelmi irányelv alapján gyűjtött, felhasznált és megosztott adatok egyes kategóriái „fogyasztói egészségügyi adatoknak” tekinthetők. Olvassa el a fenti pontokat a személyes adatok ezen kategóriáiról, azokról a forrásokról, amelyekből személyes adatokat gyűjtünk, valamint azon harmadik felek és leányvállalatok kategóriáiról, amelyeknek személyes adatokat adunk ki.

Az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban a nevadai és washingtoni lakosok a fentiekben “Az érintettek jogai” című pontban leírt alábbi jogokkal rendelkezhetnek a fogyasztói egészségügyi adataik tekintetében. Ezen túlmenően a következő további jogokkal is rendelkezhetnek:

 • A Fogyasztói Egészségügyi Adatok Megosztásához Való Hozzájárulás Visszavonásához Fűződő Jog: Az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban jogosult lehet arra, hogy visszavonja hozzájárulását bizonyos, az egészségügyi adatainak gyűjtésével és megosztásával kapcsolatos tevékenységekkel kapcsolatban. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 • A Fogyasztói Egészségügyi Adatok Gyűjtésének és Megosztásának a Megszüntetéséhez Fűződő Jog: Az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban jogosult lehet arra, hogy nekünk olyan utasítást adjon, miszerint szüntessünk meg bizonyos tevékenységeket, amelyek az egészségügyi adatainak gyűjtését és megosztását érintik.

Bármely jogának gyakorlásához nyújtson be kérelmet a fenti “Az Érintettek Jogai” című pontban leírtak szerint.

Az alkalmazandó jogszabályoktól függően fellebbezhet az érintett kérelmére vonatkozó döntésünk ellen. Felveheti velünk a kapcsolatot, ha ír nekünk a [email protected] e-mail címre. Csatolja a megfellebbezni kívánt határozat másolatát, vagy kifejezetten hivatkozzon rá más módon.